h

Na de verkiezingen

13 maart 2018

Na de verkiezingen

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan weten we hoeveel zetels de SP krijgt en wat de andere partijen hebben gedaan. Natuurlijk stellen wij alles in het werk om zoveel mogelijk stemmen te halen! Maar wat gebeurt er eigenlijk na de verkiezingen? Hoe komt een coalitie tot stand? Wat gaan zij doen? En wie komen er in het college? Een vooruitblik op de weken na de verkiezingen.

Op 21 maart mogen we eerst naar de stembus. Dit is de eerste en belangrijkste stap in het proces. Alle stemmen samen bepalen de verdeling van de zetels onder de partijen. Als SP hebben we de afgelopen vier jaar veel kunnen bereiken omdat wij de grootste partij in de raad waren. Uiteraard hopen we ook de komende vier jaren weer de grootste te worden! Hoe groter we zijn, des te meer invloed we uit kunnen oefenen op het beleid de komende vier jaar. En hoe groter we zijn, des te beter de kansen om weer deel te nemen aan een coalitie en zitting te nemen in het college van burgemeester en wethouders.

Nadat de uitslagen bekend en de zetels verdeeld zijn beginnen de coalitieonderhandelingen. Tijdens die onderhandelingen kan er veel gebeuren. Partijen kunnen besluiten mee te gaan besturen of in de oppositie plaats te nemen. De grootste partij neemt het voortouw in de onderhandelingen, op zoek naar een raadsmeerderheid die het eens wordt over het programma voor de komende vier jaar.

Als er overeenstemming is over een coalitieprogramma volgt de laatste stap: de benoeming van wethouders voor in het college. De partijen in de coalitie dragen hun kandidaten voor aan de gemeenteraad, waar uiteindelijk gestemd wordt over de benoeming.

Wat betekenen al deze stappen voor de SP? Uiteraard staan wij klaar om de leiding te nemen om te komen tot een coalitie mochten wij opnieuw de grootste partij worden. Als wij dit onverhoopt niet zouden worden, zullen wij zeker deelnemen aan de onderhandelingen. Als SP vinden we het belangrijk dat het coalitieprogramma draait om menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. We zullen proberen om zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma in een eventueel coalitieprogramma te krijgen. Dat is voor ons het belangrijkste moment: lukt het om een sociaal programma te schrijven waar we ons als SP in kunnen herkennen?

Wat de uitkomst van de coalitieonderhandelingen ook is, uiteindelijk hebben de leden van de SP het laatste woord. Zij bepalen tijdens een algemene ledenvergadering of de SP zich kan vinden in het bereikte onderhandelresultaat en coalitieprogramma, of de SP weer mee gaat besturen en tot slot wie er dan namens de SP in het college plaats zal of zullen nemen.

In dat opzicht was het artikel in het Eindhovens Dagblad voorbarig: wethouders worden pas helemaal op het eind van het proces benoemd en niet weken voor de verkiezingen. Uiteraard zijn wij als SP beschikbaar en bereid deze taak weer op ons te nemen, maar alleen als we het eens worden over de inhoud van een coalitieprogramma. Het woord is op 21 maart toch echt eerst aan de kiezer!

Erik de Vries
lijsttrekker SP

U bent hier