h

Onderhandelingen over coalitie: SP schuift aan

28 maart 2018

Onderhandelingen over coalitie: SP schuift aan

Vandaag bracht GroenLinks verslag uit van de eerste verkennende gesprekken na de verkiezingen, de zogenaamde informatiefase. GroenLinks kondigde tevens aan verder te willen onderhandelen met SP, VVD, Lokaal Sterk en D66.

De verkiezingen zitten erop, de zetels zijn verdeeld. GroenLinks werd de grootste partij en nam het voortouw bij de onderhandelingen over een nieuwe coalitie door met alle partijen in de raad verkennende gesprekken te voeren. Ook de SP mocht aanschuiven bij deze gesprekken. Lijsttrekker Erik de Vries: "Tijdens die gesprekken heeft de SP ingebracht dat we graag verder willen werken aan een socialer Helmond: nog meer doen aan armoedebestrijding, een einde maken aan de oneerlijke eigen bijdrage in de zorg, het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken Brouwhuis en Rijpelberg en geen onnodig extra asfalt aanleggen, maar slimme maatregelen nemen om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren."

Met de volgende stap in het onderhandelingsproces liggen er nu alle kansen om hier concrete afspraken over te maken. GroenLinks heeft na de verkennende gesprekken geconcludeerd dat een coalitie met SP, VVD, Lokaal Sterk en D66 het meest voor de hand ligt. De Vries: "Dit was één van de varianten die wij tijdens de gesprekken ingebracht hebben. Daarnaast konden wij ons ook goed voorstellen dat we verder zouden gaan met de huidige collegepartijen, bestaande uit SP, CDA, VVD en GroenLinks. Maar met dit advies kunnen wij goed uit de voeten, de SP heeft er vertrouwen in dat we met de onderhandelende partijen aan tafel Helmond nog socialer kunnen maken!"

Voor de volgende stap, de formatiefase, heeft GroenLinks Frits Lintmeijer als formateur aangesteld. Hij is sinds 2015 lid van de Eerste Kamer namens GroenLinks en heeft zelf als wethouder in het stadsbestuur van de gemeente Utrecht gezeten van 2010 tot 2014. Hij gaat de komende weken met de partijen aan tafel zitten om tot een coalitieakkoord te komen. Ook de partijen die niet aan tafel zitten worden uitgenodigd om hun inbreng te leveren, zodat dit betrokken kan worden bij de verdere onderhandelingen.

U bent hier