h

SP over leefbaarheid Brouwhuis en Rijpelberg

1 maart 2018

SP over leefbaarheid Brouwhuis en Rijpelberg

LEEFBAARHEID: ONZE GEZAMENLIJKE ZORG!
Rijpelberg en Brouwhuis: fijne woonwijken waar zo’n 17.500 mensen wonen. Wijken met veel groen en mooie natuur aan de randen. Maar ook wijken waar overlast is. Geluidoverlast van de N279 en geuroverlast van het BZOB-industrieterrein.

 

Iedereen heeft recht op schone en gezonde lucht en een fijne omgeving om te wonen. Daar hebben we ons als SP de afgelopen jaren hard voor ingezet!

Wat hebben we gedaan? 

  • Strenger geurbeleid: er mag geen enkel overlast gevend bedrijf meer bij komen.
  • Bedrijven gedwongen tot aanpassingen zoals hogere schoorstenen om de geuroverlast te verminderen.
  • De N279 wordt niet verdubbeld en er komen extra geluidsmaatregelen bij Brouwhuis en Rijpelberg.
  • Landschapspark Kloostereind krijgt steeds meer vorm; we werken daar samen met betrokken bewoners aan.
  • De Groene Peelvallei bij Berkendonk blijft een open gebied; er komt géén voetbalstadion of bungalowpark.

Goede maatregelen, maar nog niet voldoende. Er is de komende jaren meer nodig. Ook de komende periode zal de SP zich inzetten om de overlast terug te dringen en de wijken prettiger te maken om in te wonen!

Wat gaan we doen? 

  • Geurbeleid nog strenger maken.
  • We zijn kritisch op de uitbreiding van BZOB. Dit is alleen bespreekbaar als de natuur en de leefbaarheid in de wijken er echt op vooruit gaan. Dus: minder overlast en extra natuur aanleggen. Draagvlak uit de wijk voor eventueel te nemen maatregelen is voor ons erg belangrijk. Hierbij willen we zoveel mogelijk optrekken met de wijkraad en andere betrokken inwoners.
  • Zo snel mogelijk realiseren van geluidsmaatregelen langs de N279.
  • Landschapspark Kloostereind verder uitbreiden.
  • Berkendonk blijft gratis toegankelijk. Rust, ruimte en groen zijn de uitgangspunten. 

Wij willen graag weten welke wensen er leven en welke maatregelen genomen moeten worden om de leefbaarheid te verbeteren en de overlast terug te dringen. Dit doen we samen met de bewoners. Daarom horen wij graag uw mening! U kunt deze sturen naar helmond@sp.nl. Wilt u met ons in gesprek? Laat dan ook uw adres en telefoonnummer achter, dan nemen wij contact met u op. 

De leefbaarheid van Brouwhuis en Rijpelberg is onze gezamenlijke zorg!

SP over leefbaarheid Brouwhuis en Rijpelberg (pdf-bestand)

U bent hier