h

Meer partijen, minder kiezers

9 april 2018

Meer partijen, minder kiezers

Foto: SP

Dertien partijen deden mee aan de raadsverkiezingen, twee meer dan in 2014. Maar het aantal kiezers daalde. Helmond had het record: de laagste opkomst van het hele land.

De opkomst in Helmond bedroeg 42,09%. Deze lage opkomst is niet gelijk verdeeld over de wijken. Ook deze keer weer vertoont zich het bekende patroon. In wat wel de ‘betere’ wijken worden genoemd, de wijken met veel (dure) koop, is de opkomst relatief hoog. Mensen met hogere inkomens gaan
veel vaker stemmen dan mensen met lagere inkomens. Het gaat om Dierdonk, Brandevoort, Oranjebuurt en Stiphout. De opkomst in deze wijken bedroeg 60% of meer.

In veel andere buurten schommelt de opkomst tussen 30% en 40%. Het stembureau in wijkgebouw de Zonnesteen op Brouwhuis spant de kroon. Daar bedroeg de opkomst 25,4%. Maar ook stembureau De Pannehoeve (Helmond Noord) en De Brem (Rijpelberg) scoren laag. Beide komen net uit boven de dertig procent.

De relatief hogere opkomst in de 'betere' wijken is in het voordeel van CDA en vooral VVD. Van de vijf raadszetels behaalt de VVD er drie alleen al in Brandevoort, Stiphout / Oranjebuurt en Dierdonk.

U bent hier