h

Ledenvergadering SP stemt in met coalitieakkoord, nieuw stadsbestuur gepresenteerd

18 mei 2018

Ledenvergadering SP stemt in met coalitieakkoord, nieuw stadsbestuur gepresenteerd

Woensdagavond 16 mei, wijkhuis de Fonkel: de ledenvergadering van de Helmondse SP stemt in met het coalitieakkoord. Ook de andere partijen overleggen met hun achterban. Dezelfde avond nog komt groen licht. Twee dagen later wordt het nieuwe stadsbestuur officieel gepresenteerd.

Het is een akkoord tussen vijf partijen: GroenLinks, SP, VVD, Lokaal sterk en D66. GroenLinks telt zes raadszetels, SP en VVD ieder vijf en Lokaal sterk en D66 ieder drie. Met opgeteld 22 van de in totaal 37 raadszetels kan de coalitie rekenen op breed draagvlak in de gemeenteraad.

De nieuwe coalitie zoekt zoveel mogelijk de samenwerking en presenteert zich nadrukkelijk als een bestuur met een ‘uitgestoken hand’. De Helmondse raad telt elf partijen waarvan zes partijen de oppositie vormen te weten CDA, 50PLUS, Helder Helmond, PvdA, Helmond Aktief en Plan! Het is voor het eerst dat het CDA geen deel uitmaakt van de coalitie.

Namens de SP voerden Erik de Vries en Hans van Gemert de onderhandelingen. Erik de Vries stond eerste op de SP-kandidatenlijst en Hans van Gemert op plaats zes.

Zij onderhielden tijdens de onderhandelingen regelmatig ruggespraak met een delegatie SP’ers. Inzet: het eigen SP-geluid laten klinken aan de onderhandelingstafel. Evengoed als de andere deelnemende partijen hún geluid laten horen.

Is dat gelukt? Is het coalitieakkoord een zouteloos verhaal om maar vijf partijen tevreden te stellen? Of zitten er voldoende SP-punten in zodat het verantwoord en verdedigd kan worden? Kortom, kunnen we ermee instemmen? Zie daar de vraag die de aanwezige leden moesten beantwoorden.

Erik de Vries gaf een uitgebreide toelichting. Zouteloos? Zeker niet. De Vries: “Het plan om een deel van het BZOB-bos bij Brouwhuis te kappen is compleet van tafel gegaan! Het in de vorige raadsperiode in gang gezette armoedebeleid en de aanpak van de zorg, waar de SP een groot stempel op heeft gezet, blijven in stand en wordt verder uitgebreid. Met bijzondere aandacht voor generatiearmoede en armoede onder kinderen. Ook de nieuwe aanpak van het centrum waar wij als SP veel werk van hebben gemaakt, gaat gewoon door. Hetzelfde geldt voor het succesvolle Stadsleerbedrijf, ook dat wordt voortgezet. En de N279 wordt niet verdubbeld!”

Andere belangrijke onderwerpen in het coalitieakkoord, dat ruim dertig pagina’s tekst telt, zijn duurzaamheid, veiligheid en volkshuisvesting. De Vries: “Het klimaat verandert, we moeten ons voorbereiden op warmere en nattere periodes. Bij de omschakeling naar meer duurzame en schone energie moeten we rekening houden met de Helmonders met een smalle beurs. Met de corporaties gaan we afspreken dat de huren niet meer stijgen dan met de inflatie en er komt meer sociale woningbouw!”

Al bij al, zo betoogde De Vries, zitten er voldoende SP-punten in het coalitieakkoord. In die conclusie konden de aanwezige leden zich goed vinden. Unaniem werd met het akkoord ingestemd.

Presentatie stadsbestuur

Vandaag zijn stadsbestuur en coalitieakkoord officieel gepresenteerd. GroenLinks als grootste partij levert twee wethouders. De andere partijen leveren ieder één wethouder. Voor de SP is dat Erik de Vries. Als hij op 29 mei wordt benoemd, komt er een plek vrij in de SP-fractie. Hans van Gemert, nummer zes op de SP-lijst, schuift dan door naar de fractie.

Foto: SP

Erik de Vries: “Ik ben trots op het bereikte resultaat! Met dit coalitieakkoord gaan we verder op de ingeslagen weg om Helmond socialer te maken. We pakken armoede harder aan en leggen nog meer nadruk op de menselijke maat. Ik heb enorm veel zin om me hier de komende vier jaar voor in te zetten.”

U bent hier