h

Op bezoek bij de SP-fractie in het Europees parlement

30 juni 2018

Op bezoek bij de SP-fractie in het Europees parlement

Vrijdag bracht de afdeling een bezoekje bij Dennis de Jong en Anne-Marie Mineur die samen de SP-fractie vormen in het Europees Parlement.

In totaal telt het Europees Parlement 751 zetels: 750 leden plus de voorzitter. Voor Nederland zijn 26 zetels beschikbaar. Twee daarvan heeft de SP in de wacht gesleept bij de Europese verkiezingen in 2014. Ter vergelijking: voor Luxemburg  zijn 6 zetels beschikbaar. De verdeling van de zetels over de 28 lidstaten gebeurt naar rato van het inwoneraantal.

Op 23 mei 2019 zijn er nieuwe Europese verkiezingen. De procedure voor de opstelling van de SP-kandidatenlijst is onlangs gestart. Wie zich kandidaat wil stellen kan dat nog doen tot uiterlijk 15 augustus dit jaar. Meer informatie is te vinden op de website.

Foto´s

Verzamelen bij het SP-pand in de Molenstraat 's morgens vroeg om zeven uur.

Foto: SP

 

Kwart over tien aangekomen in Brussel bij het Europees Parlement. 

Foto: SP

 

Na de rondleiding bracht Martijn Bax ons naar de fractiekamers van de SP. Martijn is bestuurslid van afdeling Helmond en tevens medewerker van de SP-fractie in het Europees Parlement.

Foto: SP

 

Bestuurslid Els Lemmen die deze dag organiseerde bekijkt samen met Martijn Bax wat we nog konden gaan doen. 

Foto: SP

 

Commissiekamer waar Anne-Marie Mineur en Dennis de Jong vertelden over hun werk.

Foto: SP

 

Ingang Europees parlement. We werden gecontroleerd zoals op een vliegveld, door detectie poortjes.

Foto: SP

 

Plenaire zaal Europees parlement. Hier kregen we uitleg over hoe bijvoorbeeld de tolken hun werk doen. Er zijn 24 tolken met elk hun eigen taal. Ook werd de verdeling uitgelegd waar de verschillende partijen zitten en met hoeveel personen.

Foto: SP

Foto´s: Dirk van Dam

U bent hier