h

Overstap oud wethouder naar Helmond Sport: D66 en SP stellen vragen (update)

7 juni 2018

Overstap oud wethouder naar Helmond Sport: D66 en SP stellen vragen (update)

Tijdens zijn afscheidsreceptie heeft oud-wethouder Stienen aangekondigd dat hij toe zal treden tot het bestuur van Helmond Sport. Hij zal zich vooral met de verdere ontwikkeling van “sportcampus de Braak” gaan bezighouden aldus het ED.

  1. Was het college voor deze aankondiging op de hoogte van dit voornemen? Zo nee, was u net zo verrast als wij? Zo ja, hoe heeft u hierop gereageerd / welk standpunt heeft u toen ingenomen?
  2. Hoe staat het college tegenover het feit dat een oud-wethouder, die kartrekker was voor dit project en onderhandelde met Helmond Sport namens de gemeente, met al zijn kennis en informatie nu verbonden is aan diezelfde partij?

Het college heeft een gedragscode getekend. Daarin staat dat er voor een jaar een afkoelingsperiode geldt waarbinnen het niet is toegestaan om te functioneren als bestuurslid van een verbonden partij van de gemeente.

  1. Kan Helmond Sport gezien worden als een verbonden partij? Zo ja, deelt u dan onze mening dat in dat geval deze benoeming in strijd is met deze code? Welke mogelijkheden heeft de gemeente in dat geval om iets aan deze benoeming te doen? Zo nee, blijft dat het geval wanneer de Stichting Belangen Helmond Sport, na het overdragen van het stadion, zichzelf opheft en Helmond Sport dus eigenlijk op de stoel van diezelfde stichting komt te zitten? Hoe ziet de verhouding met de gemeente er dan uit en zijn er in dat geval (juridische) mogelijkheden om hier iets aan te doen?
  2. Wat zijn de gevolgen van deze stap voor de onderhandelingspositie van de gemeente en de verdere totstandkoming van dit grote project?

Stef Stevens
D66 fractievoorzitter

Hans van Gemert
SP fractievoorzitter

Lees ook Frans Stienen zit met overstap naar Helmond Sport in donkergrijs gebied

 

Update

Antwoord college (pdf-bestand)

U bent hier