h

SP-voorstel scherpt gedragscode aan

3 juli 2018

SP-voorstel scherpt gedragscode aan

Op voorstel van de SP is de gedragscode voor burgemeester en wethouders aangescherpt.

Als een lid van het college binnen een jaar na aftreden een bestuurlijke functie aanvaardt bij een bedrijf of instelling waarmee de gemeente financiële banden onderhoud dient hij of zij dat onmiddellijk bij de gemeente te melden. Aldus de aanscherping.

Er is brede overeenstemming dat integriteit niet stopt als een wethouder aftreedt of niet terugkeert na de verkiezingen. Maar de letterlijke tekst staat niet in de gedragscode. Reden waarom de SP het tekstvoorstel indiende.

De gedragscode stond vanavond op de raadsagenda. Gaat deze aanscherping niet te ver, vroegen sommige partijen zich af? Maar na een schorsing handhaafde SP-fractievoorzitter Hans van Gemert het voorstel. Het voorstel houdt een melding in, het is niet zo dat een ex-wethouder nergens aan de slag kan of 'verloren' raakt voor de stad, beaamden ook andere partijen.

"Het gaat erom dat we met de meldingsplicht het bewustzijn over integriteit bevorderen, daar alert op blijven en de discussie stimuleren", licht Hans van Gemert toe. 

Het voorstel werd aangenomen met instemming van het overgrote deel van de raad.

SP-voorstel (pdf-bestand)

U bent hier