h

Kom in actie tegen loondispensatie!

12 augustus 2018

Kom in actie tegen loondispensatie!

Voor mensen met een arbeidsbeperking heeft de Participatiewet vanaf 2015 allerlei negatieve gevolgen gehad. Zo is het niet meer mogelijk voor nieuwe mensen om in te stromen in de sociale werkvoorziening en werd op 1 januari 2018 de Wajong uitkering met 5% verlaagd. De beloofde banen zijn uitgebleven en de zogenaamde Participatiewet blijkt één grote farce. Maar alsof dit nog niet erg genoeg is doet deze regering er nog een schepje bovenop door de loonkostensubsidie af te schaffen.

De loonkostensubsidie, die het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking moet stimuleren, wordt afgeschaft. Dankzij deze loonkostensubsidie krijgen mensen met een arbeidsbeperking, die zelf niet volledig het minimumloon verdienen, dit loon toch uitbetaald als zij gaan werken. Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, ontvangen zij een subsidie van de gemeente. Dit zorgt ervoor dat arbeidsgehandicapten een fatsoenlijk inkomen ontvangen.

De loonkostensubsidie wil deze regering nu dus gaan vervangen door loondispensatie. Bij loondispensatie ontvangt de werknemer een klein deel salaris van de werkgever en daarnaast moet hij zelf een uitkering aanvragen bij de gemeente. Hierdoor kunnen mensen onder het minimumloon uitkomen. De regeling is voor werknemers administratief erg ingewikkeld doordat zij hun inkomen uit twee bronnen krijgen. Als zij te veel loonaanvulling hebben ontvangen van de gemeente moeten zij dat achteraf terug betalen. Een administratief foutje is zo gemaakt wat de kans op schulden vergroot. Zij moeten ook zelf regelen dat hun loon door de sociale dienst wordt aangevuld tot maximaal minimumloon. Hiervoor gelden de bijstandsregels waardoor arbeidsgehandicapten met een werkende partner geen aanvulling krijgen op het loon. Werknemers bouwen met de loondispensatie geen pensioen op en bouwen minder rechten op voor de werkloosheidsuitkering. Al met al een heel slecht plan waar ook werkgevers, werknemersorganisaties, de VNG, gemeenten en cliëntenorganisaties weinig in zien. Een mensonwaardig plan dat van tafel moet!

Ik ben er bij op 29 augustus, u ook?

Eerlijk loon

 

 

 

Lonneke Maráczi

U bent hier