h

Meer groen in de stad met mini-bosjes

10 januari 2019

Meer groen in de stad met mini-bosjes

Helmond zoekt plek in de stad voor twee mini-bosjes. Deze ‘Tiny Forests’ zijn goed voor mens en natuur en dragen bij aan de leefbaarheid in de stad, zo is de gedachte.

Belangrijke drijvende kracht achter het idee is het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN). SP-wethouder Erik de Vries en regiodirecteur Renske Visser van het IVN tekenden van de week de samenwerkingsovereenkomst.

Foto: Gemeente Helmond

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos en heeft een locatie nodig van om en nabij 200 tot 400 m2 groot. Andere voorwaarden zijn dat er draagvlak is in de wijk, dat bewoners het ondersteunen en dat er een basisschool is op loopafstand.

Een minibos in de buurt is een ontmoetingsplaats en zorgt voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Bewoners, wijken, scholen, en bedrijven worden opgeroepen om zich aan te melden en om met ideeën te komen. Dat kan via de website van de gemeente waar ook meer informatie is te vinden.

Tiny Forests in Helmond

U bent hier