h

Afdeling van Dorel gaat sluiten, SP stelt vragen

14 maart 2019

Afdeling van Dorel gaat sluiten, SP stelt vragen

Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

Vandaag ontvingen wij het signaal dat de afdeling Blikhalm 1 van Werkbedrijf Senzer per 1 januari 2020 gaat sluiten.

De medewerkers van Senzer zijn hier gisteren middels een werkoverleg over bericht. Reden van sluiting is een terugloop in de vraag naar de kinderveiligheidsstoeltjes en een toename van de productie in het buitenland.

De SP fractie heeft hierbij de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van deze sluiting?
  2. Hoeveel medewerkers van Senzer zijn er werkzaam op Blikhalm 1?
  3. Wat zijn de gevolgen voor deze medewerkers?
  4. Bent u het met ons eens dat het voornemen tot sluiting van deze afdeling een grote impact op de medewerkers kan hebben en veel onrust kan veroorzaken? Zo ja, bent u het dan ook met ons eens dat het voornemen van deze sluiting om een zorgvuldig proces vraagt en bent u bereidt hierover in gesprek te gaan met de directie van Senzer?
  5. Klopt het dat Dorel in toenemende mate de productie verplaatst naar het buitenland? Zo ja, deelt u onze zorgen, gezien Dorel een van grootste werkgevers van Senzer is, dat hiermee een tekort aan voldoende werkplekken dreigt te ontstaan?

Namens de SP fractie,

Lonneke Maráczi

U bent hier