h

De Ruit Blijft Eruit

15 maart 2019

De Ruit Blijft Eruit

De verkiezingen voor de provinciale staten dreigen een landelijke
verkiezing te worden. Wat we daarbij vergeten zijn de thema's die in
onze provincie leven.

Vier jaar geleden hebben we ervoor geknokt om het plan voor de Ruit om Eindhoven van tafel te krijgen. Er waren alternatieven voor het aanleggen van asfalt door het natuurgebied in het Dommeldal. Met een sterke SP geflankeerd door GroenLinks in de gemeenteraden van Eindhoven en Helmond werd druk gezet bij het vormen van het provinciebestuur. De SP heeft toen voet bij stuk gehouden. Omdatmen de SP nodig had voor het vormen van een provinciebestuur is de Ruitvan tafel gegaan. De tweede kamer ging mee. Er wordt nu gewerkt aan het alternatief. De uitvoering ervan heeft tijd nodig.

De VVD en het CDA ruiken nu een kans. Volgens hen moet er asfalt
komen in een kwetsbaar natuurgebied. De deur is op een kier gezet, in
het Eindhovense coalitieakkoord. Met medewerking van GroenLinks. De
samenstelling in de tweede kamer is zodanig dat men een meerderheid kan
vinden voor het heroverwegen van de plannen.  Wij zijn van plan om voet
bij stuk te houden als het gaat om het uitvoeren van het alternatief
voor de Ruit om Eindhoven. In de stemwijzer zie je welke partijen nu
zeggen dat ze met ons mee willen doen. We hopen dat jouw stem helpt om
Brabant groen te houden.

Stemwijzer

U bent hier