h

Debat over intensieve veehouderij

12 maart 2019

Debat over intensieve veehouderij

Gisterenavond organiseerde het Brabants Burgerplatform in zaal Van Bussel in Deurne een debat over de intensieve veehouderij. Niet te vermijden discussiepunt: het enorme aantal dieren in Brabant.

De problemen met veeziekten, overbemesting en de gevolgen voor de natuur zijn voor SP, D66, PvdA, Groenlinks en Partij voor de Dieren reden om zich sterk te maken voor inkrimping van de veestapel. Provinciaal SP-lijsttrekker Maarten Everling kreeg applaus voor zijn uitspraak: "Als je minder boeren hebt maar evenveel dieren dan helpt het uitkopen dus niet. Het aantal dieren moet echt omlaag!"

Het hoofdstuk 'Naar een boerenlandbouw' in het Brabantse SP-verkiezingsprogramma behandelt het onderwerp. Citaat:

Dat het aantal dieren in Brabant fors omlaag moet staat voor de SP buiten kijf. Het aantal dieren moet dusdanig teruggebracht worden dat er werkelijk circulair gewerkt kan worden: de aanvoer van veevoer komt uit de regio en de mestafzet moet in de regio geregeld kunnen worden zonder natuur en milieu te overbelasten.Daarmee wordt het mestoverschot effectief tot nul teruggebracht. De provincie zou daarom met beleid moeten komen om dit voor 2030 te realiseren. Dit is in het belang van iedereen: mens, dier, natuur en milieu. Dit is ook in belang van de boer: door bovenstaande maatregelen halen we de boer onder het juk van grootschaligheid uit en krijgt hij of zij de ruimte om zelf te ondernemen, in plaats van door te ploeteren voor de bank.

Voor een beeld van het enorme aantal dieren in onze regio: Frankrijk telt 21 varkens per km2, Duitsland 79, Nederland 366, maar in delen van Brabant schiet het verder omhoog naar 2.656! Zie hier (pdf-bestand).

U bent hier