h

"Het gaat mij erom het SP-geluid te laten horen"

16 maart 2019

"Het gaat mij erom het SP-geluid te laten horen"

Woensdag zijn de Provinciale Statenverkiezingen. In Brabant doen maar liefst zestien (!) politieke partijen mee. Irma Koopman is afdelingsvoorzitter van de Helmondse SP en staat zesde op de SP-lijst. Ze maakt goede kans om gekozen te worden. Hoe gaat ze zich onderscheiden in dit politieke doolhof?

Irma: "Heel simpel: door ons eigen SP-geluid te laten horen. Samen met onze actieve aanpak maken we een duidelijk verschil. Het zou een serieus verlies zijn als het SP-geluid zou wegvallen. Dus dat mag wat mij betreft niet gebeuren."

De opkomst in Brabant bij de vorige statenverkiezingen was erg laag. Is dat niet een probleem?
"Ja, dat is zeker een probleem. Bij de statenverkiezingen in 2015 ging nog niet 44% van de Brabanders naar de stembus. De democratie dient om de wil van de bevolking tot uitdrukking en uitvoering te brengen. Lukt dat nog wel als de opkomst zo laag is? Daar komt bij dat de lage opkomst niet mooi gelijk verdeeld is. In rijke buurten is de opkomst veel hoger dan in minder rijke en arme buurten. Vier jaar geleden was de opkomst in het stembureau vlakbij het ziekenhuis in Helmond - een rijkere buurt - bijna 80%, terwijl in Helmond West de opkomst maar 25% bedroeg. Dit werkt in het voordeel van de VVD en in het nadeel van ons."

Toch was de SP in 2015 de grootste partij in Helmond met ruim 20% van de stemmen.
"Ja, en in Laarbeek waren we ook de grootste. Plus dat we ook in Deurne, Asten en Someren heel redelijk uit de bus kwamen. Het heeft er mee te maken dat we in de loop der jaren in onze regio goed geworteld zijn geraakt en vertrouwen hebben opgebouwd. De kunst is nu om dat vast te houden."

Voor veel mensen is de provincie een beetje een vaag orgaan. Kun je een duidelijke provinciale kwestie noemen die veel mensen aangaat?
"De problemen rond de intensieve veehouderij. Dan gaat het om overlast, milieu en gezondheid. Dankzij die goede uitslag in 2015 konden wij de afgelopen periode twee gedeputeerden leveren. Onze gedeputeerde Johan van den Hout heeft veel werk gemaakt van het aanpakken van die problemen. Het flink verminderen van het aantal dieren in de veehouderij is ook nu weer een belangrijk programmapunt voor ons."

Naast Irma Koopman staan nog twee andere SP'ers uit de afdeling op de lijst. Ger Klaus (nr. 42) en Lonneke Maráczi (nr.45).

U bent hier