h

Meer aandacht voor omgang met mensen met verward gedrag

14 maart 2019

Meer aandacht voor omgang met mensen met verward gedrag

Er is een toename van incidenten met personen met verward gedrag die de grip op hun leven kwijt zijn en vaak worstelen met meerdere problemen. Bijvoorbeeld: dementerende ouderen die op straat dwalen, problemen met verslaafden, psychiatrische patiënten die voor overlast zorgen.

Wanneer is er sprake van verward gedrag en hoe ga je met deze mensen om? Mensen met verward gedrag krijgen gauw een stempel opgedrukt terwijl dat vaak niet terecht is. SP-raadslid Lonneke Maráczi diende daarom een voorstel in om daar meer aandacht aan te geven. De gemeente geeft nu uitvoering aan het voorstel waarmee de gemeenteraad afgelopen dinsdag instemde. Er komt een cursus ‘Mental Health First Aid’ (eerste hulp bij psychische problemen) voor hulpverleners en inwoners die vanuit hun werk, omgeving en of familie tegen deze problemen aanlopen. Het voorstel is om de cursus in te zetten voor professionals uit de gemeentelijke sociale teams en inwoners en professionals uit de sociale wijkteams van de LEVgroep. Er is ruimte voor 120 deelnemers verspreid over acht groepen van 15 personen.

Mental Health First Aid is van oorsprong bedacht en ontwikkeld in Australië maar wordt inmiddels wereldwijd toegepast. De ervaringen met de cursus zijn uitgebreid onderzocht en zijn erg positief. Inzet is om bij te dragen aan beter begrip en om te helpen bij de omgang met mensen met verward gedrag.

U bent hier