h

SP verzamelt handtekeningen tegen gifpijp

9 maart 2019

SP verzamelt handtekeningen tegen gifpijp

De SP verzamelt handtekeningen tegen de komst van een gifpijp door de stad.

Foto: SP

Er bestaan momenteel al twee ondergrondse buizenstelsels tussen Rotterdam en Chemelot. Die lopen via Tegelen en Antwerpen, maar het ministerie werkt aan een plan voor een nieuwe en kortere route. Die zou dan onder meer via Midden-Limburg gaan lopen. Vandaar dat de gemeenten Maasgouw en Nederweert in het geweer zijn gekomen, evenals Helmond en de provincie Noord-Brabant. Het beoogde tracé doorkruist de wijken Stiphout en Brandevoort.

Foto: SP

Vandaag zijn handtekeningen opgehaald in winkelcentrum De Bus en winkelcentrum Brouwhuis."Met de handtekeningenactie willen wij het protest een tandje opvoeren", zegt voorzitter van SP Helmond en kandidaat-statenlid Irma Koopman. “Er is nog voldoende ruimte op de bestaande tracés. Daar kunnen nog buizen bij komen, dus deze nieuwe is overbodig."

Foto: SP

U bent hier