h

Studietoeslag voor studenten met een beperking wordt verhoogd

14 maart 2019

Studietoeslag voor studenten met een beperking wordt verhoogd

De gemeente verhoogt de studietoeslag voor studenten met een beperking. Met een motie, gesteund door de rest van de gemeenteraad, had de SP daar op aangedrongen.

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Maar studenten met een beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Voor hen is er de individuele studietoeslag die sinds enkele jaren een verantwoordelijkheid is van de gemeente. Uit onderzoek van de landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat er grote verschillen zijn tussen wat de gemeenten betalen en dat de hoogte van het bedrag in veel gemeenten ontoereikend is.

In Helmond bedraagt de toeslag 10% van het geldende minimumloon. Onvoldoende, oordeelt de SP die daarom de motie indiende.
Uitkomst is nu dat wethouder de Vries de regeling aanpast. De toeslag wordt verhoogd naar 25% van het bruto wettelijk minimumloon dat afhankelijk van de leeftijd van toepassing is. Voor een 18-jarige komt het neer op 192 euro per maand, voor 22-jarigen en ouder gaat het om 404 euro maandelijks. Dat staat ongeveer gelijk aan één dag per week werken in een bijbaan. Daarnaast gaat de gemeente de regeling beter bekend maken, via folders en op internet. Ook wordt gekeken of de aanvraagprocedure simpeler kan.

Helmond loopt voorop met de aangepaste regeling. Naar verwachting in het schooljaar 2020 - 2011 wordt de studietoeslag landelijk aangepast. Helmondse studenten hoeven daar dus niet op te wachten.

U bent hier