h

Europa 1992

12 mei 2019

Europa 1992

Wie is er niet voor één Europa zonder oorlog en welvaart voor
iedereen? Elk weldenkend mens zal het daarmee eens zijn. Het is precies die belofte die maakt dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking achter het Europese project staat.

In 1992 werd met het verdrag van Maastricht geregeld dat er in de EU
voortaan sprake zou zijn van één markt voor goederen, één markt voor
kapitaal, één markt voor arbeid met één munt vanaf 2002: de euro. De
blauwdruk voor Maastricht werd geschreven door de Europese Ronde Tafel
van Industriëlen (ERT), niet bepaald een linkse club met mooie
maatschappelijke doelen.

Als SP waarschuwden we in 1992 dat deze EU vooral een EU van de
multinationals en het grootkapitaal zou worden. We waarschuwden dat de
vrijheid van kapitaal zou leiden tot een steeds verdere verlaging van de
vennootschapbelasting. En precies dat is gebeurd. In dertig jaar tijd
zijn de belastingen op bedrijfswinsten in Nederland verlaagd van 42 naar
20,5 procent.

Als SP waarschuwden we in 1992 dat de vrijheid van arbeid ertoe zou
leiden dat een reserveleger van arbeidsmigranten wordt ingezet om de
lonen in rijkere landen te drukken en de machtspositie van vakbonden te
breken. En precies dat is gebeurd. Waar ooit werd gedacht dat maximaal
40.000 Oost-Europeanen in Nederland zouden komen werken, zijn dat er in
de praktijk nu zo’n 400.000. De positie van de vakbonden is historisch
zwak. Het reëel besteedbaar inkomen van werkenden is de afgelopen 25
jaar zo’n 25 procent achtergebleven bij de economische groei. En dat
terwijl de winsten van het kapitaal de pan uitrijzen.

Als SP waarschuwden we in 1992 dat het Europa van ‘Alle Menschen
werden Brüder’ wel eens zou kunnen omslaan in haar tegendeel, omdat de
nieuwe EU een voedingsbodem zou verschaffen voor (extreem) rechts
nationalisme in heel Europa. En ook dat gebeurde. De verrijking van het
kapitaal leidde tot verarming van de werkende bevolking. Verarming van
de middenklasse in combinatie met oneerlijke concurrentie met goedkope
arbeidsmigranten is een giftig mengsel dat mensen tegen elkaar opzet in
plaats van verbroedert.

De huidige EU is in heel zijn wezen de loopjongen van het
grootkapitaal. Wie de samenwerking tussen volkeren in Europa lief heeft,
zal de macht van het kapitaal in de EU moeten breken en dus de huidige
macht van de EU moeten breken. Europa zal sociaal zijn, of het zal niet
zijn.

Column overgenomen van afdeling Nijmegen. Schrijver: Hans van Hooft, fractievoorzitter van de SP in Nijmegen.

U bent hier