h

Motie Speeltuinen ook voor kinderen met beperking

12 juni 2019

Motie Speeltuinen ook voor kinderen met beperking

“Vroeger zat ik zelf nog in een rolstoel. Ik heb daardoor vaak langs de kant gestaan, en moeten aanzien hoe kinderen gezellig konden samen spelen. Dit heeft me pijn gedaan door de jaren heen, omdat voor mij het contact met buurtkinderen niet actief tot stand kwam.

Doordat ik niet betrokken werd in het samenspelen, voelde ik me ook onzeker. Hoor ik er wel bij?, heb ik me vaak genoeg afgevraagd.
Mijn ouders stimuleerden me wel om mee te gaan doen, en bij De Speuldries in Deurne kon ik dan ook vaker mee spelen.

Daar hadden ze een zandtafel waar je met je rolstoel onder kon, en zelfs bij de fonteintjes kon komen om het water te bedienen aan de tafel! Hier kon ik voor het eerst samen spelen met andere kinderen.”

Nadat burgercommissielid Dirk van Dam deze emotionele herinnering had gedeeld met de fractie van de SP, was voor iedereen duidelijk dat we dit in Helmond niet meer wilden. We hebben in ons coalitieakkoord ook staan dat we een kindvriendelijke stad willen zijn, en dat we als gemeente helmond een inclusieve stad willen zijn.

Daarom stelde de SP een motie op om alle kinderen in Helmond mee te kunnen laten spelen en daar bij de speelvoorzieningen rekening mee te houden.

We verzoeken het college dat:

  • bij het opstellen van de wijkspeelplannen en het meerjarenplan speelruimte aandacht te hebben voor en rekening te houden met kinderen met een beperking;
  • bijvoorbeeld door ouders van kinderen met een beperking, maar ook de kinderen zelf, gericht uit te nodigen voor het overleg met wijkbewoners;
  • bij speelvoorzieningen waar mogelijk toestellen te plaatsen die ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking;
  • in gesprek te gaan met de Helmondse speeltuinen over de toegankelijkheid van het terrein en geschikte speeltoestellen voor kinderen met een beperking;
  • de communicatie over speelvoorzieningen die geschikt zijn voor kinderen met een beperking te verbeteren;
  • de raad te informeren over de uitkomsten.

Deze motie werd door de raad breed gedragen, en bij stemming stemde alleen Plan! tegen (zij stemden tegen alle moties vanwege de planning).

Reactie toevoegen

Foto: SP

U bent hier