h

Raadsvragen Nieuwe EU-Dienstenrichtlijn

3 juli 2019

Raadsvragen Nieuwe EU-Dienstenrichtlijn

In verband met de aankomende Nieuwe EU-Dienstenrichtlijn stelde Lonneke Maráczi namens de SP-fractie de volgende vragen.

      Helmond, 1 juli 2019 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota hebben wij onze zorgen geuit omtrent de nieuwe EUDienstenrichtlijn waarmee de Europese Commissie nationale overheden, provincies en gemeenten dwingen beleid met betrekking tot de dienstensector ter goedkeuring aan Brussel voor te leggen. Ook bestemmingsplannen zouden daaronder vallen. Een coalitie van 160 Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse, Spaanse, Britse en Deense burgemeesters, lokale partijen, advocaten en milieuorganisaties stuurden een brief aan de Europese Commissaris om hun zorgen te uiten over de nieuwe richtlijn. En ook de regeringen van EU-lidstaten zijn in verweer gekomen. Met succes! De onderhandelingen zijn inmiddels vastgelopen. Op dit moment ontbreekt zowel in het Europees Parlement als in de Europese Raad een meerderheid voor een dienstenrichtlijn waarin een verplichting tot notificatie zit.  
Wij zijn uiteraard blij met bovenstaand succes en met het feit dat de onderhandelingen inmiddels vastgelopen zijn. Maar dit is voor ons nog geen reden om nu achterover te gaan leunen. Het  vastlopen van de onderhandelingen frustreert zowel de Europese Commissie als het bedrijfsleven en zij zullen zelf gaan lobbyen in het Europees Parlement en bij nationale overheden. Zij geven zich dan ook nog niet gewonnen. En vanuit onze Europese SP-fractie hebben wij vernomen dat de tekst van het voorstel voor wijziging van de dienstenrichtlijn inmiddels afgezwakt was, behalve voor gemeenten! 

Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

  1. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota heeft wethouder van den Waardenburg aangegeven dat Helmond aansluit bij de lobby van de VNG tegen het voorstel voor een Europese notificatierichtlijn. Hoe en wanneer heeft Helmond zich hierbij aangesloten?
  2. Is het college het met ons eens dat de laatste ontwikkelingen omtrent de nieuwe EUDienstenrichtlijn geen reden is om achterover te leunen maar juist vraagt om een voortzetting van de lobby tegen de Europese notificatierichtlijn? Zo ja, is het college bereidt om middels een brief de VNG dringend te verzoeken om deze lobby vooral voort te zetten?  

Met vriendelijke groeten, 
namens de SP-fractie 
Lonneke Maráczi 

Reactie toevoegen

U bent hier