h

Landelijke SP kaderdag

28 oktober 2019

Landelijke SP kaderdag

Verslag van de SP kaderdag 2019 in De Klomp

Op 26 oktober verzamelden de kaderleden van alle SP afdelingen vanuit het hele land in De Klomp voor de jaarlijkse kaderbijeenkomst. Een vol en inspirerend programma.

We worden welkom geheten door Pim Siegers van het scholingsteam en gaan gelijk door met een vraaggesprek met levende legende Remi Poppe. Hij vertelt over de eerste jaren in de Tweede Kamer waar hij samen met Jan Marijnissen terecht kwam in 1994 en hoe de beperkte communicatiemiddelen en toegang tot informatie in de dagelijkse praktijk toen was vergeleken met de technoligische mogelijkheden van nu. Volgens Remi moeten we nu heel veel tijd overhouden nu we Google en mobieltjes hebben, vergeleken met zijn zoektochten in bibliotheken, piepers,etc.We gaan nog verder terug de tijd in met mooie beelden van een activistische Remi die verteld over de diverse acties waar hij bij betrokken is geweest en hoe daar succes gevierd kon worden door lokaal mensen in verzet te krijgen. Met name de videobeelden van het (illegaal) planten van een compleet bos aan bomen nadat er plannen waren om er een grote vuilnisstort te maken zijn prachtig. Mensen vanuit diverse organisaties en alle lagen van de bevolking die hun steentje bijdragen, eerst op de actie bijeenkomst en daarna het planten van het zogenaamde Volksbos. Waarna de onwelriekende plannen zelf op de vuilnisbelt zijn beland.

 

Foto: SP

 

 
 

 

Jasper van Dijk gaat met ons dieper in op de vijf voorstellen om de ongelijkheid aan te pakken met de titel "Naar een nieuwe economie". We bespreken het Loonsymposium van Wassenaar en waarom neoliberalen voor een raadsel staan wegens de stagnerende lonen. Jimmy Dijk neemt ons vervolgens mee hoe de SP in Groningen vervolgens in de praktijk hiermee aan de slag is gegaan bij een groot callcentrum, wat niet makkelijk was gezien de mensen die daar werken vrijwel allen een flex contract hebben en dus direct hun baan kwijt zijn wanneer men commentaar levert op de arbeidsvoorwaarden. Zelf mogen we aan de slag in teams van 4 personen om een plan van aanpak te maken hoe dit in onze eigen gemeente uitgevoerd kan worden, waarna dit gezamenlijk besproken wordt en de beste ideeen verder kunnen worden uitgewerkt.

De SP was afgelopen week erg positief in het nieuws met de doorberekende plannen voor de inkomensafhankelijke zorgverzekering. Henk van Gerven geeft verdere toelichting over de plannen waarbij er volledig via de belastingdienst gewerkt zal worden zodat toeslagen en eigen risico kunnen verdwijnen. Huishoudens tot ongeveer 80.000 euro inkomen per jaar zijn daarmee gunstiger uit. We moeten dit plan vooral zien als een tussenstap naar het Nationaal Zorgfonds wat op korte termijn weer vol in de aandacht zal komen te staan.

 

 
 
 

Foto: SP

Bastiaan van Apeldoorn van het wetenschappelijkbureau gaat met ons dieper in op de fundamentele tekortkomingen van de kapitalisme wereldorde. Na de analyse hoe en waarom de gehele wereldbevolking in dit systeem gevangen zit bespreken we de diverse gedaantes waarin kapitalisme verschijnt (waarbij we via de smartphone interactief de beelden en ideeen die we daar over hebben kunnen aanvoeren) en hoe we ons daar tegen kunnen en moeten verzetten oa. door terug te vallen op de werken van Karl Marx.

Als afsluiter van het programma is er een politiek cafe met Ronald van Raak (partijfilosoof en Tweede Kamerlid) en Arno van der Veen (voorzitter ROOD) wat geleid wordt door ons Brabantse Statenlid Nico Heijmans. Er worden zeer interessante vragen gesteld waarbij vooral opmerkelijk is dat Ronald van Raak de overtuiging heeft dat het neoliberalisme nu echt dood en begraven is. Hij legt uit dat onze politieke tegenstanders momenteel onzeker zijn nu uit de praktijk is gebleken dat hun ideologie van meer marktwerking en minder overheidsbemoeienis heeft gefaald. Volgens hem moet dit het moment zijn voor de SP om met een positief groot verhaal te komen als alternatief voor de afgelopen 40 jaar van neoliberalisme. De bevlogenheid van Arno van der Veen stemt de aanwezigen ook erg tevreden. We zijn de laatste jaren onze populariteit onder jongeren en studenten kwijt geraakt, met jongens als Arno hebben we er weer vertrouwen in dat ook deze groep weer bij de SP thuis komt.

 

 
 
 

 

Na diner en borrel is het weer tijd om richting huis af te reizen waarbij iedereen concludeert dat het weer een succesvolle bijeenkomst is geweest. De discussies waren goed en zo nu en dan was er pittige kritiek, de sprekers waren allen erg interessant al hadden sommige onderwerpen langere tijd om besproken te worden verdiend.

 

Reactie toevoegen

U bent hier