h

Nog geen besluit over noodhulp aan de Molukken en Ambon

6 december 2019

Nog geen besluit over noodhulp aan de Molukken en Ambon

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 3 december jl. diende onze fractie een motie in voor noodhulp aan de Molukken en Ambon.

Deze motie werd mede ondertekend door de fracties van CDA, Helmond Aktief. 50Plus, Helder Helmond en Bach Plus. 

Tot onze grote spijt kon de gemeenteraad hierover nog niet tot een besluit komen omdat het aantal voor- en tegenstanders gelijk was, namelijk 18-18. Dit betekent dat de beslissing nu pas zal vallen op de eerstvolgende raadsvergadering van 14 januari 2020. 

Foto: SP

Waar het in de ene gemeente met een Molukse gemeenschap bijna vanzelfsprekend is om middels een eenmalige bijdrage noodhulp aan de Molukken en Ambon te geven blijkt het in de andere gemeenten nogal wat voeten in de aarde te hebben. Zo ook in Helmond. 

Nederland en de Molukken hebben een geschiedenis samen. Dit maakt het allemaal nog pijnlijker voor Nederlandse Molukkers die ervaren dat er weinig aandacht besteed wordt aan de vreselijke gevolgen van de aardbeving. Velen hebben ook familie wonen op de Molukken, sommige daarvan zijn overleden en anderen zijn op de vlucht. Actie vanuit de landelijke overheid blijft uit omdat de Indonesische overheid geen oproep heeft gedaan voor internationale hulp. 

Foto: SP

Helmond heeft een grote Molukse gemeenschap waarvan de eerste families zich al 55 jaar geleden vestigden. Een hechte gemeenschap die zich terecht grote zorgen maakt over familieleden en terecht aandacht vraagt voor de gevolgen van een grote ramp die de media blijkt te ontgaan. De vraag of de gemeente haar beurs moet trekken en waar leggen we dan de grens begrijpen wij uiteraard maar in dit geval komt er een verzoek uit onze eigen Molukse gemeenschap en veel andere gemeenten met een Molukse gemeenschap zijn ons al voor gegaan. Onze fractie is van mening dat argumenten over precedentwerking of een aardbeving in Albanië in dit geval dan ook misplaatst en niet steekhoudend zijn.

Het idee van crowdfunding ondersteunen wij van harte maar ontslaat ons niet om gehoor te geven aan de oproep die onze eigen Molukse gemeenschap aan ons doet. Voor ons is het dan ook niet een kwestie van óf maar een kwestie van en-en. De vraag om hulp is erg groot en als er naast een eenmalige bijdrage van 10.000 euro nog meer opgehaald kan worden dan werken wij daar uiteraard graag aan mee. 

Wij hopen van harte dat de leden van de gemeenteraad bovenstaande nog eens goed in overweging willen nemen en op 14 januari aan onze Helmondse Molukkers hun solidariteit kunnen tonen.
Namens de fractie SP Helmond
Lonneke Maráczi 

Reactie toevoegen

U bent hier