h

Van woorden naar Daden

18 januari 2020

Van woorden naar Daden

Foto: SP

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota (11 juni) werd onze motie Speelvoorzieningen voor kinderen met een beperking aangenomen.

We vroegen het College om bij de aanleg van wijkspeelplannen en het meerjarenplan speelruimte rekening te houden met kinderen met een beperking.
Inmiddels heeft het College toegezegd dat in alle plannen mee te nemen en de eerste speelvoorziening voor iedereen staat er al!

We vroegen het College:

  • aandacht te hebben en rekening te houden met kinderen met een beperking
  • bijvoorbeeld door ouders van kinderen met een beperking, maar vooral ook de kinderen zelf, uit te nodigen voor overleg met wijkbewoners
  • bij speelvoorzieningen, waar mogelijk, toestellen te plaatsen die ook geschikt zijn voor kinderen met een beperking
  • in gesprek te gaan met Helmondse speeltuinen over de toegankelijkheid van het terrein en over geschikte speeltoestellen
  • de communicatie over zulke speelvoorzieningen te verbeteren
  • de raad te informeren over de uitkomst

Inmiddels zijn we per raadsinformatiebrief geinformeerd. 
De SP is blij dat met deze uitkomsten weer een concrete stap is gezet naar een kindvriendelijke en inclusieve stad. Bij moooie woorden horen immers ook mooie daden!

Reactie toevoegen

U bent hier