h

Heel Nederland verdiend een stadsleerbedrijf

26 februari 2020

Heel Nederland verdiend een stadsleerbedrijf

Foto: SP

Afgelopen week vond er een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over de evaluatie van de Participatiewet. Tijdens deze hoorzitting werd nogmaals bevestigd wat al jaren geroepen wordt namelijk dat de in 2015 ingevoerde Participatiewet niet werkt. Het doel van de Participatiewet was om zoveel mogelijk mensen, met en zonder arbeidsbeperking, weer aan de arbeidsmarkt deel te laten nemen. Een wet die door het kabinet Rutte II en bij monde van minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma, met mooie praatjes verkocht is. Ondanks alle bezwaren en waarschuwingen van mensen die deze mooie praatjes wel konden doorzien, bleven zij voet bij de stuk houden en werd de wet op 1 januari 2015 werkelijkheid. Een werkelijkheid die voor velen een ware nachtmerrie is gebleken. De Participatiewet was en blijft niets anders dan een grove bezuiniging gedoemd te mislukken.

Er zijn vele redenen waarom de Participatiewet niet werkt maar één daarvan wil ik hier uitlichten. Het was een utopie en dat is nu dus na 5 jaar ook gebleken, dat een betaalde baan voor iedereen haalbaar is. Participeren betekent ook veel meer dan alleen deelname aan de arbeidsmarkt. Het gaat ook over deelname aan de samenleving. Participeren is dan ook een synoniem van “meedoen”. In Helmond hebben wij daar, in tegenstelling tot de bedenkers van de Participatiewet, gelukkig wel oog voor gehad. En wel door in 2016 “Stadsleerbedrijf Helmond” op te richten

Het Stadsleerbedrijf werd destijds door onze toenmalige SP wethouder Nathalie van der Zanden opgericht. Beleid gestoeld op de drie SP kernwaarden, Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit, dat bewezen effectief en succesvol is. Bij het Stadsleerbedrijf draait het allemaal om meedoen in de maatschappij. Deelname is vrijwillig en de deelnemers hebben alle vrijheid om iets te doen wat bij ze past. De inzet is om mensen via maatwerk te helpen om verder te komen, gebaseerd op vertrouwen, talent en kansen. Het Stadsleerbedrijf is voor ons het ultieme voorbeeld van “werken volgens de bedoeling”. Het doel is meedoen en vooruit komen in de samenleving, in plaats van deelname aan de arbeidsmarkt. Maar zelfs dat kan door deelname aan het Stadsleerbedrijf tot de mogelijkheden behoren. Zoals blijkt uit het voorbeeld van een deelnemer dat Nathalie van der Zanden in 2017 in een artikel van Movisies schetste:

“Door goed luisteren heeft het leven van een dakloze een positieve wending gekregen. Het lukte de beheerder van een wijkhuis om in gesprek te gaan met deze jongen. Het effect was geweldig. De jongeman kwam steeds vaker in het wijkhuis en begon er als klusjesman. Ook is hij in het wijkhuis in contact gebracht met ondersteuning om hem te helpen met zijn schulden. Hij ontwikkelde zich tot gastheer en werd actief als fotograaf die het leven van daklozen ging fotograferen. Daaruit ontstond een tentoonstelling. Nu gaat hij de opleiding doen tot heftruckchauffeur”

Het Stadsleerbedrijf is inmiddels flink gegroeid en wordt nog steeds doorontwikkeld onder hoede van onze huidige SP wethouder Erik de Vries. Het Stadsleerbedrijf heeft een bewezen meerwaarde voor een samenleving die wij voor ogen hebben. Een samenleving van verbinding waarbij iedereen op zijn eigen manier mee kan doen. Wij zijn blij maar ook ontzettend trots, dat het succes van het Stadsleerbedrijf geleid heeft tot de oprichting van het Dorpsleerbedrijf in Geldrop-Mierlo. Nu de rest van Nederland nog!

Namens de SP fractie Lonneke Maráczi

https://www.stadsleerbedrijfhelmond.nl

Reactie toevoegen

U bent hier