h

2 van de 3 SP verzoeken gehonoreerd

17 april 2020

2 van de 3 SP verzoeken gehonoreerd

Foto: SP

Het verzoek van de SP om de collectie eiken in de Warande in de Helmondse Bomencatalogus op te nemen is gehonoreerd door B en W. Deze eiken aangeplant ter gelegenheid van het drieëndertig jarig jubileum van de Keiebijters worden als herdenkingsbomen opgenomen in de Bomencatalogus. Ger Klaus van de SP is met name blij hiermee omdat de eiken samen een bijzondere collectie vormen. En in deze samenstelling waarschijnlijk nergens anders voorkomen. Samen met mensen van de Keiebijters hoopt hij dit jaar nog de vormgeving en inhoud van een bord samen te stellen, waarna de gemeente het bord zal maken en laten plaatsen.

De jubileumlinde (Tilia tomentosa ‘Doornik’) geplaatst bij het honderdjarig bestaan van de Helmondse Imkersvereniging en opgenomen in de Bomencatalogus die dreigde om te vallen na een storm, is inmiddels gekapt omdat deze niet meer te redden was. In het nieuwe plantseizoen (rond nieuwjaar 2020/2021) zal er een vervangende linde (Tilia tomentosa ‘Doornik’) dan wel een zomerlinde (Tilia platyphyllos) worden geplant.

Het derde verzoek van de SP om de jeneverbessen in het Helmondse in de bomencatalogus op te nemen wordt niet gehonoreerd omdat deze al beschermd worden in de Rode Lijst Vaatplanten aldus B en W.

https://www.ed.nl/helmond/sp-vindt-dat-de-eiken-van-de-helmondse-prinsen...

Reactie toevoegen

U bent hier