h

80 dagen Corona in Helmond

20 mei 2020

80 dagen Corona in Helmond

Foto: Irma Koopman

Gisteren keek de gemeenteraad van Helmond terug op de eerste 80 dagen sinds de uitbraak van het Coronavirus. SP wethouder Erik de Vries maakt deel uit van het crisisteam en burgemeester Blanksma vertelde over wat ze zoal gedaan hadden.

In de eerste 80 dagen zijn ongeveer 100 Helmonders overleden aan Covid-19. Ook werden veel mensen ziek en zijn herstellende.
De gemeente heeft snel de noodzakelijke maatregelen getroffen. Alle partijen gaven complimenten voor het optreden van College van B&W en de ambtenaren. Maar natuurlijk ook zorgmedewerkers, vuilnismannen, postbezorgers, vakkenvullers,thuishulpen, etc, etc

Fractievoorzitter Hans van Gemert sprak:
 Voorzitter, allereerst willen wij stilstaan bij alle te betreuren slachtoffers van het Coronavirus en onze oprechte deelneming betuigen aan alle nabestaanden, die wij veel kracht en strekte toewensen om het zware verlies van hun overleden dierbaren te kunnen verwerken! Vanavond zijn we voor de eerste keer bijeen om met elkaar te spreken over de gevolgen van de Coronacrisis in Helmond. We kijken niet alleen terug op de afgelopen 80 dagen maar we gaan ons vanavond ook al richten op de toekomst. Het verslag en de dashboard-impactmonitor bevat veel relevante informatie. Een duidelijke, uitgebreide uiteenzetting waarmee vele vragen al beantwoord zullen zijn en waarmee we tijd kunnen besparen om er zodoende samen een effectieve avond van te kunnen maken. Onze dank hiervoor!  Voorzitter, een crisis van deze omvang heeft nog nooit iemand meegemaakt. Een crisis die iedereen gaat raken en waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Wij zijn ons er van bewust hoeveel impact deze crisis heeft op de gemeente. De afgelopen 80 dagen heeft het college en de ambtelijke organisatie met man en macht gewerkt en wij zijn van mening dat zij met zijn allen een hele prestatie geleverd hebben. Er moest snel gehandeld en besloten worden, terwijl je ook nog eens niet over alle informatie beschikt, ga er maar aanstaan! Wij hebben daar groot respect voor en kunnen ons goed vinden in de genomen maatregelen en besluiten tot nu toe. Wij beseffen ons ook heel goed dat het onmogelijk is om een Voorjaarsnota op te stellen en er nu voor een Perspectiefnota is gekozen. Voor een evaluatie vinden wij het nog te vroeg en het achteraf beter weten, met veel meer informatie dan de 50%, vinden wij sowieso te gemakkelijk. Wij hebben uiteraard nog wel wat vragen en ook onze zorgen, maar daar komen we nog over te spreken tijdens het laatste agendapunt van deze bijeenkomst. Voorzitter, naast alle ellende die deze crisis met zich meebrengt zien wij toch ook lichtpuntjes. Zo blijkt, dat in tijd van crisis, er opeens ook heel veel, in een heel korte tijd gerealiseerd, kan worden. De noodopvang voor dak- en thuislozen is hier een heel mooi voorbeeld van, waarvan wij hopen dat van deze nood een deugd gemaakt gaat worden.
Wij zagen en zien dat er op allerlei terreinen in Helmond en met alle mogelijke partners, oplossingsgericht en met veel creativiteit samengewerkt wordt. We zagen en zien de solidariteit en saamhorigheid onder onze inwoners  groeien, zo werd er onder andere een teddyberenjacht voor kinderen georganiseerd, waren er verschillende live optredens bij zorginstellingen, kwam er een tekeningenactie voor onze eenzame inwoners en werden onze zorgverleners een hart onder de riem gestoken. En wij zagen en zien ook dat onze inwoners de adviezen en richtlijnen van het RIVM goed opvolgen. Vele inwoners blijven thuis en er wordt zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt, ook door de ambtenaren van onze gemeentelijke organisatie. Voor dit alles hebben wij als SP grote waardering en het stemt ons hoopvol voor de toekomst. Een toekomst van samenwerking in plaats van concurrentie, een toekomst van samen en niet ieder voor zich, een toekomst van creativiteit en flexibiliteit in plaats van bureaucratie.  Voor de SP legt deze crisis ook  de vinger op een hele zere plek. De lijst van vitale beroepen tijdens de Coronacrisis blijkt namelijk tevens de lijst te zijn van de laagst betaalde banen. We hebben allemaal massaal staan te applaudisseren voor de zorgverleners die met risico voor hun eigen gezondheid, net als onder andere de politie, brandweer, vakkenvullers, buschauffeurs, schoonmakers en pakketbezorgers, Nederland en dus ook Helmond draaiende moeten houden. Hartverwarmend, maar van applaus koop je geen brood. Jarenlang strijden zij al voor een hoger salaris en waardering voor het werk dat zij doen, en terecht! Wij zijn ons er van bewust dat we lokaal geen lonen kunnen verhogen maar we kunnen er wel sámen met deze grote groep mensen voor strijden. Wij willen vandaag dan ook graag onze collega raadsleden vragen om niet alleen te blijven klappen maar ook daadkracht te tonen. Steun te gaan betuigen aan al deze mensen door zich aan te sluiten bij de actie “Voor14”. Maar ook door op de eigen landelijke partijen de nodige invloed uit te gaan oefenen.  Tot slot willen wij het nog even over het zogenaamde “nieuwe normaal” hebben. Wat ons betreft gaat dit niet alleen over een 1,5 meter samenleving maar zeker ook over de vraag wát voor samenleving willen we? Welke lessen gaan we trekken uit deze crisis. Voor ons als SP zien wij dat de doorgeslagen globalisering, het kapitalisme en neoliberaal beleid ons vooral laat zien waarom we nu  in een wereldwijde crisis verkeren.
Wij zien dan ook uit naar het “nieuwe normaal” waarbij het belang van mens en natuur weer boven winst gesteld wordt. De gevolgen van deze crisis leiden tot politieke keuzes die gemaakt moeten gaan worden, ook in Helmond. We zullen daarbij ook eerlijk moeten zijn, kies je voor het één dan heeft dat gevolgen voor het ander. De coronacrisis raakt ons allemaal, maar de gevolgen zijn niet voor iedereen gelijk. De pijn moet wat ons betreft dan ook rechtvaardig verdeeld worden. Want voorzitter, als het met onze Helmonders goed gaat, gaat het ook goed met onze economie, maar als het met onze economie goed gaat, gaat het nog niet met al onze Helmonders goed.

De SP wenst alle inwoners van Helmond veel sterkte toe in deze zware tijden! 

Reactie toevoegen

Foto: SP

U bent hier