h

Helmond als eerste gemeente Voor 14?

26 mei 2020

Helmond als eerste gemeente Voor 14?

Foto: SP

“Voor 14” is een initiatief om het wettelijke minimumloon te verhogen naar 14 euro bruto per uur. Vakbond FNV heeft het initiatief genomen voor deze campagne in diverse steden, waaronder Helmond. “Voor 14” is een brede beweging die bestaat uit mensen die het wettelijk minimumloon betaald krijgen of een uitkering hebben, pensioengerechtigd zijn, mensen die in armoede leven en mensen die solidair zijn. Ook diverse politieke en maatschappelijke organisaties, FNV-leden en bezorgde Helmonders zijn onderdeel van deze groep. De actie is dan ook niet van de FNV, maar van iedereen die er aan meedoet.

Het wettelijke minimumloon is de basis voor de bodem in Nederland, een bodem die al decennia daalt. Wat mensen van het wettelijke minimumloon kunnen betalen, is sinds eind jaren zeventig met twintig procent gedaald. Het wordt tijd voor een inhaalslag!

Nederland is een rijk land, dat de een wat meer heeft dan de ander, vinden ook wij als SP prima. Maar in een vermogend land als Nederland zou de basis van de bodem genoeg moeten zijn om fatsoenlijk van te kunnen leven. Het geld is geen probleem maar hoe het verdeeld is, dát is het probleem.

Door het verhogen van het wettelijke minimumloon stijgen de lonen van werkenden, maar ook de uitkeringen van ouderen en minima. Een groep van 2 miljoen mensen gaat er op vooruit. Dit is ook voor de gemeente erg belangrijk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een aantal jaar geleden al aangegeven dat het verhogen van het wettelijke minimumloon noodzakelijk is. “Daarmee kan er structureel iets worden gedaan aan het verbeteren van de inkomenspositie van mensen. Armoedeproblemen zullen naar verwachting afnemen en dit verlicht de zorgtaak van de gemeente.”

De hoogte van het minimumloon is een landelijk politieke kwestie, maar de gemeenten zijn ervaringsexpert op het gebied van armoede. De gemeenten zijn uitvoeringsorgaan geworden voor de Jeugdzorg, Wmo en de bijstandswet, de betrokkenen in dit sociaal domein hebben vaak te maken met een laag inkomen. De stem van gemeenten is cruciaal bij het werven van landelijke invloed en steun. En die invloed is al vaker met succes ingezet. Zoals bij het kinderpardon, ook dit kwam tot stand na een traject waarbij vele gemeenten zich als voorstander uitspraken. Door de handen ineen te slaan kunnen we de verdeling veranderen. Belastingen kunnen eerlijker worden of überhaupt worden opgelegd aan een scala van mensen en bedrijven die nu geen belasting betalen of ontwijken. Door het verhogen van het minimumloon krijgt een grote groep mensen meer geld te besteden. Omdat deze groep dat geld ontzettend hard nodig heeft, gaan ze dit geld uitgeven en niet oppotten. Op die manier draagt het bij aan een stevige economie. Heel hard nodig, om uit de economische gevolgen van de coronacrisis te komen. Een argument waarom ook premier Rutte wil dat de (cao) lonen stijgen.

We zitten nu midden in de coronacrisis. Het lot van laagbetaalde werkenden is pijnlijk duidelijk en zichtbaar geworden. De cruciale of ook wel de vitale beroepen genoemd, blijken veelal de laagst betaalde banen te zijn. Dit zijn de mensen die Nederland, en dus ook Helmond, draaiende houden tijdens deze crisis. De mensen waarvoor nu geapplaudisseerd wordt. Maar van applaus koop je helaas geen brood. Zij verdienen meer dan een applaus, zij verdienen echte waardering door middel van een fatsoenlijk loon.

 

De SP onderschrijft de noodzaak van het verhogen van het wettelijk minimumloon en heeft zich van het begin af aan aangesloten bij de groep “Voor 14” in Helmond. Vanavond dienen wij, samen met GroenLinks, een motie in waarbij wij de gemeenteraad van Helmond vragen deze noodzaak met ons te delen en zich uit te spreken voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro. Wij hopen deze steun te mogen ontvangen en daarmee de eerste stad van Nederland te zijn die zich uitspreekt voor een hoger wettelijk minimumloon. Waarna er nog maar vele steden mogen volgen.

Helmond kan het!

 

Lonneke Maráczi
Raadslid SP Helmond

Reactie toevoegen

U bent hier