h

Krijten Voor 14!

25 mei 2020

Krijten Voor 14!

Foto: SP

"Van applaus kun je geen brood kopen": Hans van Gemert (SP) tijdens het debat over de coronamaatregelen.

Als eerste gemeenteraad in Nederland kan Helmond dinsdag 26 mei een motie Voor 14 aannemen.
Voor 14 is een initiatief van de vakbond FNV om het minimumloon dat al jaren achter blijft naar 14 euro te krijgen. 

Om 15.00 uur zullen de lokale actievoerders voor Boscotondo met stoepkrijt steun en dank uitspreken voor alle mensen in vitale beroepen die momenteel extra belangrijk zijn.
Komt u meehelpen?

De motie roept B&W van Helmond op om een brief naar het kabinet te sturen.
Verhogen van het minimumloon, juist nu, om de koopkracht van mensen iets te verbeteren en de economie, met name voor lokale middenstand, te versterken.
Helmond moet, net als veel andere gemeenten, veel middelen inzetten voor armoedebestrijding. Een hoger minimumloon zou dus ook voor gemeenten erg welkom zijn, immers veel uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon.

Helmond kan het!
Een goed Helmonds voorbeeld doet goed volgen!
We hopen dat alle gemeenten in Nederland deze oproep steunen.

Reactie toevoegen

Foto: SP

U bent hier