h

Van zaadje tot vrucht

29 september 2020

Van zaadje tot vrucht

Toen we in 2014 met twee wethouders de stad mee gingen besturen brak er een nieuw tijdperk aan voor de SP in Helmond. Na jarenlang oppositie voeren maakten we voor het eerst sinds de oprichting van onze Helmondse afdeling in 1972, deel uit van de coalitie. Dat was uiteraard even wennen maar na 4 jaar konden we de conclusie trekken dat we echt het verschil hadden gemaakt door onze beloftes en ambities uit het gelijknamige verkiezingsprogramma waar te hebben gemaakt. De eerste bestuursperiode hebben we een stevig fundament gelegd waarop we konden gaan bouwen. Dat verder bouwen hebben we vanaf 2018 dan ook volop gedaan. Nu we midden in onze tweede bestuursperiode zitten plukken we de vruchten van de zaadjes die we vanaf 2014 gepland hebben. 

Onlangs heeft de fractie samen met onze wethouder Erik de Vries het huidige verkiezingsprogramma geëvalueerd. https://helmond.sp.nl/sites/helmond.sp.nl/files/helmondverkprog2018-v02_...

Uit deze evaluatie blijkt dat we, net zoals in de eerste bestuursperiode, onze SP stempel hebben kunnen drukken maar het toont ons ook de vruchten die we hebben geplukt.
Wij willen u  graag deelgenoot maken van onze bevindingen door vanaf vandaag regelmatig onze successen met u te delen.  Als fractievoorzitter neem ik hierbij graag de aftrap voor mijn rekening en wel met een heel actueel succes. Onlangs bereikte ons namelijk het bericht dat de pilot “Opkopen schulden” omgezet wordt in structureel beleid. 

https://www.helmond.nl/1/Bestuur/Alle-onderwerpen/import_151254/import_1...

In 2014 kreeg SP wethouder Nathalie van der Zanden “Armoede” in haar portefeuille. In het coalitieakkoord was de afspraak gemaakt om jaarlijks 1 miljoen euro extra uit te trekken voor armoedebeleid en door de SP kwam “Armoede” eindelijk hoog op de agenda te staan. Nathalie ging voortvarend aan de slag, er werden intensieve gesprekken gevoerd met Helmondse minima, professionals, vrijwilligers en belangenbehartigers, de eerste Armoedeconferentie werd georganiseerd, wat uiteindelijk resulteerde in het nieuwe minimabeleid van Helmond. Beleid tot stand gekomen van onderaf en in 2015 gepresenteerd met de Nota “Meer voor wie minder heeft!” https://www.helmond.nl/verseon/415f434f-fe8e-44a0-ac64-612cfa1649d0.pdf
In deze nota plantte Nathalie het zaadje voor het opkopen van schulden en in het najaar van 2016  kon de pilot “Opkopen van schulden” van start gaan. Een pilot waarbij kleine schulden worden opgekocht zodat grote, problematische schulden voorkomen kunnen worden. Het doel van deze pilot was om inwoners die geen aanspraak kunnen maken op voorliggende voorzieningen én waar een of meerdere kleine schuld(en) een traject richting schuldhulpverlening óf arbeid in de weg staat een helpende hand toe te steken. Maar het was ook een pilot die maatwerk mogelijk maakte. Het mogelijk maakte om van een systeemwereld die leidend is met wetten en regels die vooral barrières opwerpt, te gaan naar een systeemwereld die ondersteunend is. Oftewel het door ons zo gewenste “werken volgens de bedoeling”.

Na een tussentijdse evaluatie van 2016-2017 gaven de resultaten aanleiding om het project voort te zetten. En in ons verkiezingsprogramma “Voor Elkaar” 2018-2022 namen wij hierover het volgende op: “Het experiment om kleine schulden op te kopen wordt omgezet in vast beleid”.
Na de verkiezingen van 2018 werd het stokje van Nathalie overgenomen door wethouder Erik de Vries. Aan hem de eer om het ingezette beleid door te ontwikkelen en te bouwen op de fundamenten die door Nathalie gelegd waren. De evaluatie van 2018-2019 van de pilot heeft laten zien dat tussentijdse stappen geresulteerd hebben in een hoger slagingspercentage maar ook dat het instrument effectief en duurzaam blijkt te zijn. Hiermee heeft de ingezette pilot zich vanaf 2016 bewezen en tot onze grote vreugde uiteindelijk geleid tot de omzetting in vast beleid.

Dit is voor mij een ultiem voorbeeld van hoe een gepland zaadje uitgroeit tot een mooie vrucht waar we met recht trots op kunnen zijn!

Lonneke Maráczi
Fractievoorzitter SP Helmond

Reactie toevoegen

U bent hier