h

Algemene beschouwingen, fractie SP, Lonneke Maráczi

27 oktober 2020

Algemene beschouwingen, fractie SP, Lonneke Maráczi

Bij de algemene beschouwingen in Helmond bracht onze fractie het volgende in. 

Voorzitter, sinds de oprichting van de SP strijden wij voor het verkleinen van de verschillen tussen 
arm en rijk. Een crisis vergroot de ongelijkheid tenzij de overheid ingrijpt om dit tegen te gaan. Zoals 
de bankencrisis uit 2008 ons geleerd heeft en de coronacrisis ons nu toont. Zonder investeringen om 
de ongelijkheid tegen te gaan zal ook deze crisis de tweedeling vergroten. 
Voorzitter, er hangt verandering in de lucht. Politici van links tot rechts nemen steeds meer afstand 
van het neoliberalisme. Voor ons standpunt “de zorg is geen markt” was de afgelopen jaren geen 
ruimte in Den Haag maar nu uit bijna elke partij kritiek op het marktdenken in de zorg. Dat stemt ons 
hoopvol maar in plaats van dat we wachten op andere keuzes vanuit Den Haag moeten we vooral nu 
lokaal actie ondernemen. En die actie zien we tot onze grote vreugde terug in deze 
programmabegroting.
Voorzitter, er wordt verder gebouwd, op onze gelegde fundamenten, aan een sociale, leefbare,
gezonde en duurzame stad, maar we zien ook bij de verschillende programma’s de extra impulsen 
terug, als gevolg van deze crisis. Zoals de extra investeringen om de bestaande kloof tussen wijken en 
vooral tussen mensen in die wijken aan te pakken. De leefbaarheid van de wijken loopt dan ook als 
een rode draad door de verschillende programma’s. Maar ook de investeringen die nodig zijn in het 
Sociaal Domein om te kunnen doen wat nodig is. Gericht op maatwerk, niet denken vanuit onze 
systemen, maar vanuit de mensen die een beroep op ons doen. Geen pleisters plakken maar
investeren in duurzaam beleid voor de lange termijn.
Voorzitter, volgens het neoliberaal denken profiteert iedereen automatisch mee als de economie 
groeit. Maar al ruim voor de coronacrisis zagen we juist het tegendeel, de rijken worden rijker en de 
armen worden armer, waardoor de ongelijkheid de laatste decennia alleen maar is toegenomen. De 
bankencrisis en nu ook de coronacrisis brachten dit denken aan het wankelen. In plaats van ons blind 
te staren op economische groei moeten we toe naar een economie die echte waarde levert. 
Economische groei is geen doel máár is een middel, met bredere welvaart als doel. Volgens de
verschillende planbureaus moet het kabinet de brede welvaart als uitgangspunt nemen bij het 
herstelbeleid. De start van een lokale coalitie tegen de tweedeling vanuit het principe van Brede 
Welvaart met een Helmondse focus, klinkt ons dan ook als muziek in de oren.
Voorzitter, Helmond beschikt gelukkig over voldoende middelen om de eerste gevolgen van de 
coronacrisis zo goed mogelijk op te vangen. En ook in deze coronatijd wordt er een sluitende 
begroting gepresenteerd. Waarbij we nu gerichte keuzes maken om de problemen, die door de 
coronacrisis onder een vergrootglas zijn komen te liggen, versneld aan te kunnen pakken. Maar we 
kijken niet alleen naar het hier en nu maar houden ook oog voor wat er nodig is voor de lange
termijn. Met een visie waarin de SP zich helemaal kan vinden. Een visie gericht op perspectief en 
hoop voor onze bewoners, van jong tot oud. En dat is nu net wat we allemaal nodig hebben in deze 
moeilijke en onzekere tijd!

 

Reactie toevoegen

U bent hier