h

Vragen toegankelijkheid stations

18 oktober 2020

Vragen toegankelijkheid stations

Schriftelijke vragen naar aanleiding van het Facebook bericht van Helmond
Toegankelijker van 14 oktober 2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2822965841281569&id=22228625...
Vragen:
1. Is de wethouder op de hoogte van de problemen die mensen met een
beperking in Helmond ondervinden omtrent de toegankelijkheid van de
stations in Helmond?
Zo ja, wat heeft de wethouder tot nu toe ondernomen om deze
problematiek aan te pakken?
2. Is de wethouder bereid om bij meldingen van concrete knelpunten
betreffende de toegankelijkheid naar de stations van Helmond samen met
ervaringsdeskundigen te beoordelen en zo nodig oplossingsgericht op te
pakken?
3. Is de wethouder bereid de problematiek rondom de toegankelijkheid op
de stations en treinen te bespreken met de NS en ProRail en hen hierbij
dringend te wijzen op de verantwoordelijkheid die zij in deze hebben? Zo ja, wil de wethouder hierover een terugkoppeling geven aan raad?

Namens de SP fractie
Dirk van Dam en Lonneke Maráczi

Reactie toevoegen

U bent hier