h

Vragen over verkiezingen en corona

25 november 2020

Vragen over verkiezingen en corona

Het lijkt er op dat de coronamaatregelen voorlopig nog niet weg zijn. Aangezien wij het belangrijk vinden dat in een democratie iedereen zijn of haar stem kan uitbrengen, hebben we vragen gesteld aan het College van burgemeester en wethouders. 

Helmond, 24 november 2020
 
Geachte college,
 
In maart 2021 staan er weer Tweede Kamer verkiezingen op het programma: een zeer belangrijk moment voor onze democratie. Tegelijk verkeert ons land zich in een ongekende gezondheidscrisis. Stemmen moet daarom voor mensen zo makkelijk én veilig mogelijk zijn. Om die reden is het belangrijk dat er voor iedereen een stembureau in de buurt is en dat deze goed verspreid worden over de stad. Niet elk stembureau kan voldoen aan de corona-regels, zoals het mogelijk maken van de 1,5 meter afstandsregel. En een aantal reguliere locaties, zoals verzorgingshuizen, hebben nu mogelijk minder interesse om een stembureau in te richten vanwege de risico’s voor de bewoners en het personeel. Hierdoor zou het kunnen zijn dat er minder locaties voor stembureaus beschikbaar zijn. Als SP baart ons dit zorgen: wij zouden, rekening houdend met corona, juist liever zien dat er meer stembureaus in worden gericht, om zo de kans op contacten en daarmee besmettingen te verkleinen. 
 
Graag wil de SP antwoord op de volgende vragen:
 
1. Heeft u al inzicht in het aantal beschikbare stemlocaties en hoeveel er mogelijk af gaan vallen?
2. Heeft u al inzicht in mogelijkheden voor alternatieve stemlocaties? Wordt er ook gekeken naar minder voor de hand liggende locaties, zoals stemmen in de buitenlucht, in tenten of met een ‘drive-through’-stembureau?
3. In andere landen worden stembureaus langer geopend: zowel in tijd als in aantal dagen. Bent u voornemens dit in Helmond ook te gaan doen? 
4. Daarnaast zien we in verschillende landen, waaronder de VS, dat stemmen per post als alternatief voor stembureaus wordt ingevoerd. Wordt dit in Nederland ook ingevoerd en gaat u deze mogelijkheid in Helmond dan ook bieden? 
 
Naast de mogelijke locaties maken wij ons zorgen over de bezetting van de stembureaus; zeker wanneer deze langer dan gebruikelijk geopend zullen zijn.  
 
5. Hoe gaat u zorgen dat er straks voldoende vrijwilligers zijn, zodat het democratisch proces goed en zorgvuldig verloopt? 
6. Hoe gaat u zorgen dat de stembureaus veilig en corona-bestendig worden ingericht?
7. Hoe gaat u de Helmonders kenbaar maken dat ze, ondanks corona, toch veilig kunnen gaan stemmen?
8. Hoe gaat het tellen van de stemmen georganiseerd worden, rekening houdend met corona en besmettingsgevaar?
 
 
 
Namens SP Helmond,
Ad Spruijt

 

Reactie toevoegen

U bent hier