h

Helmond blijft ongewenste begroeiing bestrijden zonder chemie

14 januari 2021

Helmond blijft ongewenste begroeiing bestrijden zonder chemie

Foto: Stadswerk Nederland

Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland en Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners hebben zich aan alle gemeenteraden van Nederland gericht om het ingezette beleid bestrijden van onkruid in de openbare ruimte zonder chemie voort te zetten. Dit omdat er onlangs (november 2020) een rechterlijke uitspraak is gedaan waarbij het sedert 2016 geldende landelijk verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is opgeheven.

Voor de SP reden om in de raad van dinsdag 13 januari 2021 een motie in te dienen om het in Helmond in gang gezette beleid, onkruid te bestrijden zonder chemie, voort te zetten. Gelukkig was het overgrote deel van de Gemeenteraad het hierover eens. Toeval of niet, dezelfde avond was er een nieuwsitem op het journaal waar bekend werd gemaakt dat de afgelopen 27 jaar het aantal insecten met 75% was afgenomen.
Het is dan ook bijzonder teleurstellend te constateren dat de chemiesector heeft gemeend te moeten zoeken naar een juridisch muizengaatje om een achterhoedegevecht in dit dossier te kunnen gaan voeren. Een vertragingstactiek die energie kost, terwijl we juist moeten kiezen voor de toekomst.
Een toekomst waarin een groene leefomgeving essentieel is voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, leefbaarheid en gezondheid. Zonder voldoende insecten komt onze voedselvoorziening en dus ook wij mensen in gevaar. Insecten zijn voedsel voor vogels, amfibieën en kleine zoogdieren en zorgen voor bodemverbetering. Gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden vormen ook een gevaar voor de mensen die er mee moeten werken en uitstroming van al deze middelen op ons oppervlaktewater vormen een gevaar voor onze drinkwatervoorziening. Het is te hopen dat er op korte termijn een nieuw landelijk verbod komt en hopelijk zullen alle Nederlandse gemeentes vooruitlopend hierop doorgaan met werken zonder chemie.
P.s. het zou goed zijn als men de in Nederland ingeburgerde term onkruid niet meer zou gebruiken. Het gaat hier altijd om begroeiing die op andere plaatsen als zeer nuttig wordt ervaren.
Meer informatie kunt u vinden op https://stadswerk.nl

Reactie toevoegen

U bent hier