h

Geen huurverhoging!

1 juli 2021

Geen huurverhoging!

Heel bijzonder; vandaag is het 1 juli - en gaan de huren van sociale woningen voor het eerst in jaren niet omhoog!

Heel veel huurders, huurdersorganisaties en politieke partijen hebben daarvoor gestreden in het achterliggende jaar. In beide Kamers kreeg de SP moties aangenomen die minister Ollongren opriepen de huurverhoging te stoppen. In de Eerste Kamer werd zelfs op initiatief van SP senator Tiny Kox een motie van afkeuring tegen het huurbeleid van de minister aangenomen, de eerste in 145 jaar.

 

SP Helmond voorzitter Irma Koopman: Omdat de strijd buiten en binnen het parlement werd gevoerd, kreeg die steeds meer impact, zodat de regering uiteindelijk overstag ging. Iets om met z’n allen trots op te zijn. Maar nu moeten we door. In verkiezingstijd hebben verschillende partijen ons nagezegd dat er een langere en bredere huurstop moet komen: voor tenminste vier jaar en ook voor huurders in de vrije sector. Dat zal opnieuw strijd vergen. Maar dat het kan, hebben we afgelopen jaar laten zien. Voorwaarts dus!

Reactie toevoegen

U bent hier