h

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!

13 oktober 2021

Sporten en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!

Foto: SP

‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030!’ Ook in Helmond!

 

Sport en bewegen zijn voor veel mensen erg leuk. Het geeft mensen ontspanning, het houdt mensen gezond, je komt elkaar tegen op de sportvereniging, etc. De hele maatschappij vaart er wel bij als mensen genoeg sporten en bewegen: een sportievere samenleving is een gezondere en fijnere samenleving. Politieke aandacht voor sport en bewegen is om allerlei redenen noodzakelijk, vooral voor groepen mensen die nu nog achter blijven en minder sporten en bewegen dan anderen.

 

Voor mensen met een beperking is sporten en bewegen niet zo vanzelfsprekend. Dat blijkt niet alleen uit de ervaringen van mensen met een beperking zelf, het blijkt ook uit de landelijke cijfers. Van de 1,7 miljoen mensen met een beperking doet twee derde niet aan sport. Dat zijn dus ruim 1,1 miljoen mensen die niet sporten, terwijl ze dit wel zouden willen doen. Sport en bewegen zouden voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn; niemand zou drempels moeten ervaren om mee te doen.

 

Omdat ieder mens zijn of haar eigen keuzes moet kunnen maken, zouden sport en bewegen voor iedereen toegankelijk en mogelijk moeten zijn. Door gelijkwaardigheid, erbij horen en deel uitmaken van een team of sportclub. Of juist individueel, net als zoveel andere individuen in Nederland, fietsend, lopend of anders.

 

In de nota, document, ‘Sporten en bewegen voor mensen met een beperking in 2030!’ die in de tweede kamer door de SP, GroenLinks en D66 is opgesteld, laten we zien dat het voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend is om te sporten en te bewegen, maar bepleiten we dat het dat wel moet worden. Sport en bewegen moeten mogelijk zijn voor iedereen, overal en altijd! Dit sluit aan bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap dat Nederland geratificeerd heeft.

 

Daarom overhandigde gisteren, tijdens de behandeling van de sport en beweegnota, ons commissielid Dirk van Dam deze nota aan wethouder van Dijk. Mede namens GroenLinks en D66.

 

Wij zijn van mening dat we aan de hand van deze nota goede stappen kunnen zetten zodat sporten en bewegen oók voor mensen met een beperking in 2030 vanzelfsprekend is in Helmond. Wij hopen van harte dat de wethouder deze mening met ons deelt!

 

Wethouder van Dijk na de overhandiging, ziet deze aangeboden nota als een ondersteuning voor het geen wat zij beogen in de sport en beweegnota, namelijk dat echt iedereen ondanks alle beperkingen, of financieel, mee kan doen en mee kan sporten en bewegen.

 

https://www.sp.nl/sites/default/files/nota_gehandicaptensport.pdf

​​​​​​​

 

Reactie toevoegen

U bent hier