h

Schriftelijke vragen eindejaarsuitkering Senzer

24 december 2021

Schriftelijke vragen eindejaarsuitkering Senzer

UPDATE (antwoorden toegevoegd)
Na een unaniem aangenomen motie van de SP in maart van dit jaar, mogen Helmonders in de bijstand voortaan tot 1200 euro aan giften per jaar ontvangen.

Medewerkers van Senzer ontvangen een eindejaarsuitkering. Zo ook de groep medewerkers die naast hun dienstverband een aanvullende bijstandsuitkering ontvangt. Wij begrijpen dat deze uitkering niet gezien kan worden als een gift omdat de eindejaarsuitkering conform het CAO loon uitbetaald wordt.

Wij horen van desbetreffende medewerkers van Senzer dat zij na ontvangst van de eindejaarsuitkering gekort worden op hun bijstandsuitkering. In onze ogen is dat net zo onrechtvaardig als dat de giften eerder aanleiding gaven om te korten op de bijstandsuitkering.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Klopt het dat bij Senzer de eindejaarsuitkering behorend bij loon, wordt verrekend met de bijstandsuitkering?

2. Zo ja, bent u het dan met ons eens dat de betreffende werknemers gedupeerd worden en deze eindejaarsuitkering eigenlijk een sigaar uit eigen doos is?

3. Begrijpen wij het goed dat Senzer vanuit hun werkgeversrol desbetreffende medewerkers conform de CAO een eindejaarsuitkering uit moet betalen en vanuit de rol van uitkeringsverstrekker dit bedrag direct daarna weer moet verrekenen met de bijstandsuitkering?

4. Bent u het met ons eens dat dit nooit de bedoeling kan zijn van een eindejaarsuitkering omdat dit juist een bonus zou moeten zijn voor werknemers?

5. Kunnen wij hieruit opmaken dat dit een hiaat blijkt te zijn in de uitvoering van de Participatiewet?

6. Zo ja, bent u het dan met ons eens dat dit een erg vreemde en onwenselijke situatie is?

7. Bent u bereid om met Senzer hierover in gesprek te gaan en zo nodig deze ongewenste situatie landelijk aan te kaarten zodat er voor desbetreffende medewerkers een oplossing gezocht kan worden?

Met vriendelijke groeten,

Lonneke Maráczi
Fractievoorzitter SP Helmond

 

Antwoorden, zie bijlage

Reactie toevoegen

U bent hier