h

Even voorstellen: Hans van Gemert

17 januari 2022

Even voorstellen: Hans van Gemert

Foto: SP

Hans van Gemert

66 jaar, Rijpelberg, plek 10 kieslijst SP

Je woont nog niet heel lang in Helmond, toch?

Iets meer dan 4 jaar geleden woonde ik nog maar net in Helmond. Vanuit het Gimmerse verhuisd naar de stad Helmond. Als “nieuwe” Helmonder moest je de weg zoeken in de stad. Natuurlijk, als Gemertenaar kwam je wel eens in het centrum maar verder vaak niet.

En, bevalt het hier?

Als inwoner kijk je toch anders naar zaken die opvallen en dan heb ik het niet over de ontwikkeling die Helmond heeft doorgemaakt met de bebouwing die heeft plaats gevonden. Vanaf 1978 ben ik lid van de SP die altijd 3 kernwaarden hanteert: menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dan let je meer op het geheel van wat er in deze stad gebeurd. Met gesprekken die je hebt met mensen hoor je de goede dingen van Helmond, maar ook wat er wel eens mis is of wat er niet klopt.

Wat hoor je dan in die gesprekken?

Je hoort over welvaart die ook deze stad meemaakt, maar het welzijn van veel inwoners van Helmond is niet gelijkwaardig aan die welvaart. Veel mensen profiteren niet van de welvaart die we meemaken en komen te kort op allerlei zaken.

Deze zelfde welvaart heeft ook negatieve kanten, zoals de aanslag op het milieu en luchtkwaliteit en dus op de gezondheid van de inwoners van Helmond. Heb je geprofiteerd van de welvaart, dan kun je je wapenen tegen de gevolgen er van. Vaak kun je een goed huis kopen, je hebt de gelegenheid om gezonder voedsel te eten en nog meer wat ten goede komt aan je welzijn.

Dat kan helaas niet iedereen…

Inderdaad. Als je niet hebt kunnen profiteren van de welvaart, doordat je niet het onderwijs hebt kunnen volgen wat je wilde, of het werk aan je neus voorbij ging omdat anderen dit wegkaapten, of door ziekte dat je niet “mee” kon komen, dan zit je vaak in een huurhuis, waar overigens niks mis mee is, maar waarvan de huur te hoog is.

Geen makkelijke problemen. Hoe los je deze op?

De SP heeft zich hier de afgelopen jaren voor ingezet. We hebben meebestuurd en onze stempel kunnen drukken op het beleid wat er uitgevoerd werd. Vaak zijn dingen niet zichtbaar van wat je als partij doet, maar ze gebeuren wel. Zorgen dat je op het beeldscherm komt in de raadzaal wil niet zeggen dat je veel zaken voor elkaar krijgt. Juist door de goede keuzes te maken in het beleid dat je uitstippelt kun je wat bereiken. De informatie daarvoor haal je buiten op straat en tussen de mensen, daar is het te doen.

Wat betekent dit voor de komende jaren?

Voor de komende periode is er nog heel veel te doen voor ons al SP. Niet alleen in het sociale domein. De woningnood, energietransitie, stikstofcrisis, enz. In de stad en vooral daar buiten, liggen nog vele opgaven die wij als SP proberen op een eerlijke manier te benaderen en de lasten daarmee naar draagkracht te verdelen.

Reactie toevoegen

U bent hier