h

Even voorstellen Jade de Mol

9 februari 2022

Even voorstellen Jade de Mol

Foto: SP

Jade de Mol is een enthousiaste 27 jarige vrouw, vol ambitie en plannen. Jade werkt als docent geschiedenis op een middelbare school in Vught. Jade woont in het centrum, maar groeide op in de wijk Dierdonk. Ze staat op plek 5 op de kandidatenlijst.

Waarom Jade lid is geworden van de SP:

Van jongs af aan heeft Jade de overtuiging dat wij mensen samen meer kunnen dan alleen. Ze wilde met dat gegeven meer gaan doen. Ze is op zoek gegaan naar haar politieke identiteit. Na diverse gesprekken met verschillende mensen is zij tot de conclusie gekomen dat de SP het beste bij haar idealen en overtuigingen past. Vooral het grondbeginsel gelijkwaardigheid is voor haar cruciaal. Dat de SP bij iedere keuze controleert, of dit niet in strijd is met gelijkwaardigheid. Dit gegeven is voor Jade de grote reden om te kiezen voor de SP.

Wat de ideale wereld van Jade is:

Voor Jade is een ideale wereld een wereld met een systeem waarbij armoede niet zal bestaan. Een systeem waarbij geld en middelen eerlijker zijn verdeeld. Een systeem waarbij iedereen gelijke kansen heeft en dat er geen grote scheefgroei is wat betreft arm en rijk.

Nu zie je, ook in Nederland, dat er veel kinderen zijn die opgroeien in weelde en er te veel kinderen zijn die opgroeien met het gegeven dat er niet eens een cadeautje is op de verjaardag. In de basis zou iedereen in staat moeten zijn een cadeau voor hun kind te kopen. Helaas is dit niet de huidige werkelijkheid. Ook niet in het rijke Nederland.

Natuurlijk moeten mensen de kans krijgen om te groeien en een waardevol bestaan te leiden, maar iedereen moet die kans kunnen krijgen, niet alleen jij, omdat jij aan de rijke kant van de samenleving geboren bent.

Wat Jade wil gaan aanpakken als raadslid:

Vanuit haar onderwijshart gaat haar interesse uit naar de jeugd. Zij heeft zelf gezien wat 2 jaar Covid, met lockdowns en quarantaines en online lessen, met de jeugd doet. Zij vindt het belangrijk dat ieder kind de kans krijgt achterstanden weg te werken en zich te herstellen. Jade vindt het heel belangrijk dat ieder kind weer kan gaan functioneren en bloeien. Het is daarbij belangrijk dat ieder kind toegang heeft tot de juiste hulp.

Ieder mens moet gelijke kansen krijgen. Hierbij moet het niet uitmaken wat jouw achtergrond is, of waar jij vandaan komt. Jade wil er alles aan doen om die kansen mee te gaan creëren.

Wat Jade over 10 jaar bereikt hoopt te hebben:

Over 10 jaar hoopt Jade dat er dankzij haar handelen meer mogelijkheden zijn voor jeugd en cultuur in Helmond. Dat jeugd eerlijke en gelijkwaardige kansen heeft. Dat er geen gigantische wachtrij meer is bij de GGZ. Dat Helmond een voorbeeld is van korte wachttijden bij goede hulp op maat voor jeugd.

Verder hoopt Jade dat er over 10 jaar betere toegang is tot goede sociale huurwoningen. Ze hoopt dat het voor jonge mensen gemakkelijker is om een sociale huurwoning te vinden.

Jade hoopt tot slot dat Helmond over 10 jaar een meer “inclusieve” gemeente zal zijn. Iedereen moet hier zichzelf kunnen zijn,  ongeacht geslacht, geloof, geaardheid of wat dan ook. Iedereen moet hier op een veilige manier zichzelf kunnen zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier