h

Kostendelersnorm

15 maart 2022

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm houdt in dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd naar mate er meer mensen in één huis samenwonen. Het idee is dat huisgenoten de woonlasten met elkaar kunnen delen. Maar in de praktijk zorgt de toepassing van de kostendelersnorm voor grote problemen, meer armoede en veel ellende. Op 23 januari 2022 hebben wij dan ook naar aanleiding van het artikel “Extraatje voor bijstandsgezinnen” in het Eindhovens Dagblad vragen gesteld aan het college die afgelopen week door het college beantwoord zijn. Als SP Helmond zijn wij blij dat het college onze mening deelt en actie onderneemt. Maar wij blijven het op de voet volgen totdat ook ónze inwoners met kinderen van 21 tot 27 jaar verlost zijn van deze strafkorting!

Lees hier onze vragen en antwoorden van het college:

1. Deelt u onze mening dat de kostendelersnorm onze inwoners onevenredig treft?
– In een aantal gevallen treft de kostendelersnorm onze inwoners onevenredig hard.
Senzer zoekt hierin maximaal naar ruimte en past waar mogelijk maatwerk toe. Gezien de strenge regels van de Participatiewet is dat slechts beperkt mogelijk.

2. Bent u het met ons eens dat de toepassing van de kostendelersnorm geen besparing oplevert maar de gevolgen juist tot hoge maatschappelijke kosten kunnen leiden?
– Toepassing van de kostendelersnorm kan leiden tot hogere maatschappelijke kosten. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer ouders hun woning willen delen ter voorkoming van dakloosheid, maar de toepassing van de kostendelersnorm hierin een belemmering vormt.

3. De SP is van mening dat het goed is om niet te wachten op wijziging van de landelijke wetgeving maar onze inwoners zo snel mogelijk tegemoet te komen. Deelt u onze mening?
– Jazeker, die mening delen wij.

4. Zo ja, bent u dan bereid om in navolging van de gemeente Eindhoven bijstandsgezinnen in Helmond te compenseren?
– Wij onderzoeken de mogelijkheden hiertoe. Daarmee lopen we vooruit op landelijke regelgeving die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt. Het kabinet heeft immers in het regeerakkoord aangekondigd de kostendelersnorm tot 27 jaar te willen afschaffen. Dit doen we indachtig de motie die uw raad in februari 2021 heeft aangenomen waarin u ons verzoekt om zo ruimhartig mogelijk om te gaan met maatwerk rondom de kostendelersnorm. We zijn in gesprek met Senzer om te bekijken of we de inwoners met kinderen van 21 tot 27 jaar tegemoet kunnen komen door op korte termijn de kostendelersnorm niet meer toe te passen. Gezien de verschrikkelijke situatie in Oekraïne zijn wij daarnaast, in navolging van onder meer de gemeente Amsterdam, voornemens om de kostendelersnorm niet toe te passen wanneer Helmondse bijstandsgerechtigden vluchtelingen uit Oekraïne in huis nemen.

Reactie toevoegen

U bent hier