h

Schriftelijke vragen Fokker Landing Gear

25 maart 2022

Schriftelijke vragen Fokker Landing Gear

 

De werknemers van Fokker Landing Gear in Helmond werden afgelopen week bruut overvallen door het bericht dat hun vestiging gaat sluiten. Terechte woede en emotie bij de getroffen werknemers wat ons betreft. De berichtgeving hieromtrent roept ook bij ons veel verbazing en vragen op. Een houding van berusting past in onze ogen dan ook niet. Vandaar dat wij vandaag aan het college de volgende schriftelijke vragen gesteld hebben.

 

Helmond 25 maart 2022

 

Geacht college,

Met stijgende verbazing heeft de SP-fractie de afgelopen dagen kennis genomen van de berichtgeving in de media over het vertrek van Fokker Landing Gear uit Helmond. We zijn verrast door deze plotselinge aankondiging en lijken daar niet de enige in te zijn: ook het personeel was niet op de hoogte van deze ontwikkeling. Met het vertrek van dit bedrijf verdwijnt werkgelegenheid uit de stad en staan 300 banen op de tocht. Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het college:

  1. Was het college op de hoogte van de plannen en het voorgenomen vertrek van Fokker Landing Gear uit Helmond? Zo nee, hoe kijkt zij aan tegen dit onverwachte besluit? Zo ja, waarom heeft het college niet eerder aan de bel getrokken en wat heeft zij gedaan om het bedrijf alsnog te behouden voor onze stad?
  2. Deelt het college onze zorg dat hiermee belangrijke werkgelegenheid en kennis vertrekt uit onze stad en de Brainportregio? Wat betekent het verlies van dit bedrijf voor andere bedrijven in Helmond en de regio? Komen hierdoor meer banen in gevaar (denk aan toeleveringsbedrijven, catering, schoonmaak, etc.)?
  3. Wat betekent het vertrek van Fokker Landing Gear voor betrokken werknemers? Wat kan de gemeente voor hen betekenen nu zij hun baan en inkomen dreigen te verliezen? Is hierover afstemming gezocht met de vakbond(en)? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen?
  4. Heeft er inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de directie van Fokker Landing Gear over mogelijk behoud van (een deel van) de werkzaamheden en arbeidsplaatsen voor Helmond?  Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, waarom niet en is het college bereid dit alsnog te doen?
  5. Was het bestuur van Stichting Brainport op de hoogte van deze ontwikkeling? Zo ja, wat is vanuit hen gedaan om het bedrijf voor de regio beschikbaar te houden? Zo nee, hoe kijkt Stichting Brainport aan tegen het vertrek van Fokker Landing Gear uit de Brainportregio? Wat betekent het vertrek van dit hoogwaardige bedrijf voor de Brainportregio?
  6. Klopt het dat de gemeente Papendrecht 16 miljoen euro investeert in het bedrijf? Hoe verhoudt deze investering zich tot de regels van staatsteun van overheid richting het bedrijfsleven?
  7. Hoe kijkt het college naar deze investering? Deelt zij onze mening dat hierdoor gemeenten op een ongewenste manier onderling de concurrentie om werkgelegenheid met elkaar aangaan?
  8. Is er inmiddels contact geweest met de gemeente Papendrecht over het verlies van banen en kennis in deze regio als gevolg van de door hen gedane investering? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie

Lonneke Maráczi

 

Reactie toevoegen

U bent hier