h

Schriftelijke vragen SP Helmond en PvdA Helmond “Gemeente doet geen inzage in boeken van zorgbedrijf”

18 januari 2023

Schriftelijke vragen SP Helmond en PvdA Helmond “Gemeente doet geen inzage in boeken van zorgbedrijf”

Foto: SP

Geld voor zorg moet naar zorg en niet naar winsten. Het is dan ook onacceptabel dat er woekerwinsten gemaakt worden door sommige zorgaanbieders. Het vorig college deed de toezegging dat er strakker toegezien zou worden op zorgaanbieders om zorgfraude te voorkomen én dat er in geval van zorgfraude altijd aangifte zou worden gedaan.
Het krantenartikel “Helmond stapte vanwege winst zorgbedrijf naar rechter maar nu gemeente wint laat ze ‘t erbij zitten” is voor ons dan ook aanleiding om samen met de PvdA een aantal schriftelijke vragen te stellen.

Artikel in het ED

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Vandaag lezen wij in het Eindhovens Dagblad onder de kop ‘Helmond laat gewantrouwd zorgbedrijf nu toch met rust’, dat de gemeente Helmond afziet van het doen van inzage in de financiën van Stichting Renaissance Zorg (SRZ), terwijl het gerechtshof geoordeeld heeft dat de gemeente die inzage mag eisen. In 2019 vroeg de gemeente om deze inzage, vanwege (veel) hogere inkomsten dan uitgaven bij het zorgbedrijf. Als reden om af te zien van de inzage geeft de gemeente ‘er zijn inmiddels geen cliënten meer via de gemeente in zorg bij SRZ’. Gevolgd door ‘het doel van de gemeente was om adequate zorg aan haar cliënten te realiseren en geen contracten met zorgaanbieders te onderhouden waarbij twijfels waren over de rechtmatige inzet. Dat doel is bereikt’. 

De PvdA-fractie was tevreden met de toezegging van het vorige college dat er strakker toegezien zou worden op zorgaanbieders om zorgfraude te voorkomen én dat er in geval van zorgfraude altijd aangifte zou worden gedaan. We stelden hierover destijds vragen (9 maart 2020 ‘aanpak malifide zorgaanbieders) na onderzoek van Follow the Money en Pointer, dat liet zien dat er woekerwinsten werden gemaakt door sommige zorgaanbieders. Enkele daarvan waren gecontracteerd door de Gemeente Helmond. Het antwoord van het college op onze vraag  ‘Is uw college het met ons eens dat handhaving bij misstanden geboden is en dat in het geval van fraude altijd aangifte wordt gedaan?’, werd onomwonden beantwoord met “Ja”. 

De berichtgeving rondom SRZ in het Eindhovens Dagblad deed onze wenkbrauwen fronsen. We hebben hierover een aantal vragen aan uw college.

⦁    Is de berichtgeving juist dat de gemeente ondanks dat ze door de hoogste rechter in het gelijk is gesteld afziet van het inzien van de boeken van SRZ? Zo ja, waarom is dat het geval? 

⦁    Is het college het met ons eens dat indien er sprake is geweest van zorgfraude door SRZ er
alsnog aangifte zou moeten worden gedaan, ook al heeft de gemeente nu geen contract meer met deze aanbieder?

⦁    Is het college het met ons eens dat zij een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft jegens al haar inwoners en jegens collega-gemeenten om de boeken alsnog in te zien en eventuele zorgfraude aan het licht te brengen? Immers, mogelijk kopen andere gemeenten en Helmonders met een PGB nog wel zorg in bij deze aanbieder.
Zo nee, kan het college dan uitleggen welke verantwoordelijkheid zij voelde met het “Ja” antwoord op de in 2020 door de PvdA gestelde vraag ‘Is uw college het met ons eens dat handhaving bij misstanden geboden is en dat in het geval van fraude altijd aangifte wordt gedaan?’

⦁    Lopen er naast deze casus nog andere procedures jegens van zorgfraude verdachte zorgaanbieders? 

⦁    Bovenstaande betreft het financiële toezicht op zorgaanbieders. Hoe deelt u opbrengsten van het inhoudelijke toezicht met de gemeenteraad en collega-gemeenten? Kunt u inzicht geven in het aantal onderzochte incidenten en de lessen die hieruit zijn getrokken?

Alvast dank voor uw reactie. 

Hartelijke groet,

Annegien Wijnands            Lonneke Maráczi
PvdA Helmond                SP

Reactie toevoegen

U bent hier