h

BOERENBONDGENOTEN

11 maart 2023

BOERENBONDGENOTEN

Dat stikstof ondertussen een 'heet onderwerp' is, weten we nu wel . Afgelopen week weer: de provincie neemt met veel bombarie maatregelen om de natuur te beschermen en de boeren reageren verbitterd.

Natuur en boer lijken wel tegenstanders van elkaar. Beide kanten van het verhaal worden breed uitgemeten in de media. Maar échte oplossingen om uit deze impasse te komen? Die missen we. En eerlijk is eerlijk, als SP hebben wij natuurlijk óók een verantwoordelijkheid in dit dossier.

Want van het begin af aan heeft de SP net zo goed onderdeel uitgemaakt van alle discussies en stellingname rondom dit dossier. Maar ons uitgangspunt is altijd tweeledig geweest: perspectief voor natuur én boer. Daarom zijn we ook altijd warm pleitbezorger geweest voor stevige maatregelen om natuur te beschermen, maar daar aan gekoppeld óók maatregelen om onze boeren verder te helpen.

Want beiden zijn nodig. Iedereen begrijpt dat we niet zonder natuur kunnen. En ook begrijpt iedereen dat we niet zonder boeren kunnen. Ons standpunt is altijd helder geweest: om de natuur te beschermen is: techniek is niet dé oplossing uit deze problematiek. Het is duur, het werkt schaalvergroting in de hand en is op voorhand allerminst zeker of het daadwerkelijk helpt.

Wat gegarandeerd wel helpt, is het aan de voorkant ervoor zorgen dat er minder stikstof geproduceerd wordt en dat betekent minder varkens, minder runderen en minder kippen. Als SP beseffen we maar al te goed dat dit nogal een uitspraak is, met grote gevolgen voor de boeren die dit treft.

Tegelijkertijd is het ook duidelijk dat er echt iets moet gebeuren. Moeilijke maatregelen vooruitschuiven maakt het er niet makkelijker op, alleen maar nog moeilijker en pijnlijker. We hadden al een paar jaar ervaring en metingen kunnen hebben met andere vormen van veehouderij, maar door te schuiven met de data voor de benodigde stalaanpassingen hebben we die kans verloren. Door ook nog eens structureel te bezuinigen op natuur, missen we nu de kansen en mogelijkheden om de kwetsbare natuur te beschermen.

Maar boeren keihard laten vallen, zonder perspectief? Ook dat is wat de SP betreft geen optie. Maar hoe dan wel? Nogmaals: te vaak worden natuur en boeren als tegenstanders van elkaar gezien. Daar moeten we vanaf. Wat de SP betreft zouden ze bondgenoten moeten zijn. Boerenbondgenoten van de natuur. Want het herstellen, beheren en beschermen van natuur gaat in onze druk bezette provincie echt niet vanzelf.

We zullen fors moeten investeren in onze natuur, via de inwoners van ons buitengebied die vaak nog het dichtst op de natuur zitten ook: de boeren! Ja, ze zullen een deel van hun agrarische activiteiten zullen moeten stoppen, vooral de intensieve veehouderij dicht op de natuur, maar daar staat dan tegenover dat we ze een belangrijke rol en verdienmodel geven in het beschermen van natuur. Ja, dat kost geld, dat kost tijd en dat kost energie.

Maar de SP is er van overtuigd dat dit de enige, échte en snelle manier is om uit de impasse te komen. Niet natuur en boer tegen elkaar, maar met elkaar. Dus natuur en boer: verenigt u!

Irma Koopman is statenlid, woordvoerder natuur, milieu en gezondheid en nummer 2 op de lijst van de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier