h

Maráczi: Huis van het Recht

14 april 2023

Maráczi: Huis van het Recht

Foto: SP

Bij de begroting van 10 november 2022 werd onze motie “Huis van het Recht” aangenomen. Deze motie riep het college op om “naar het voorbeeld van het Huis van het Recht onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor maatschappelijk effectieve rechtspraak in Helmond en hier de raad over te informeren.”

Heerlen heeft in 2020 het eerste Huis van het Recht in Nederland geopend waar inwoners met multi-problematiek de juiste weg naar hulp vinden. Veel mensen zijn het vertrouwen verloren in de overheid en in het recht. We moeten er voor zorgen dat mensen er weer op kunnen vertrouwen dat het recht er ook, of juist, voor hen is. Om het tij te kunnen keren en het vertrouwen te herwinnen hebben we die “andere overheid” nodig. En zoals de SP al jaren oppert is het hierbij van het grootste belang om daarvoor als gemeente te werken vanuit de bedoeling. Hulpvragen niet langer bekijken vanuit de systeemwereld maar vanuit de leefwereld van de hulpvrager. Vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Maar om het verschil te kunnen maken met die “andere overheid” mag en kan een maatschappelijk effectieve rechtspraak niet ontbreken. Vanuit onze aanpak in het sociaal domein weten we hoe belangrijk het is om de problemen van mensen in z’n geheel te bezien en aan te pakken. Maatschappelijk effectieve rechtspraak betekent dat je als Rechtspraak niet alleen juridische knopen doorhakt, maar vooral ook probeert de dieper liggende problemen van de mensen in de samenleving écht op te lossen. Veel problemen zijn niet enkel juridisch, het gaat vaak om een stapeling van allerlei soorten problemen. Terwijl rechters vaak alleen naar die ene fout kijken en niet naar het totaalplaatje. In Het Huis van het Recht wordt de broodnodig verbinding gemaakt tussen het juridische en sociale domein. Waarbij toegankelijkheid en nabijheid erg belangrijk zijn.

Afgelopen week werden wij middels een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van de stand van zaken betreffende de motie Huis van het Recht. En uit de eerste verkenningen blijkt dat het kansrijk zou kunnen zijn in Helmond een fysiek loket op te richten waar meerdere juridische en sociale vraagstukken bijeen worden gebracht, naar analogie van een Huis van het Recht of van een van de lopende pilots. Naar verwachting komt er in de zomer een voorstel naar de raad.

Lonneke Maráczi, fractievoorzitter SP Helmond

Deze column is ook verschenen in de Loop van 14 april 2023

Reactie toevoegen

U bent hier