h

Laaggeletterde ouders

2 mei 2023

Laaggeletterde ouders

Foto: Jade de Mol

Naar aanleiding van een bericht van de stichting Lezen en Schrijven stelde SP-raadslid Dirk van Dam vragen aan het college van Helmond.

Vandaag zagen we het volgende bericht van Stichting Lezen en Schrijven:
“1 op de 9 ouders met minderjarige kinderen is laaggeletterd. De overdracht van laaggeletterdheid van ouder op kind moet stoppen. In Nederland hebben ruim 3 miljoen ouders minderjarige kinderen. Zo’n 11 procent van die ouders (333.000 mensen) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak kunnen zij ook slecht omgaan met een computer en smartphone. Dat is 1 op de 9 ouders. Dit blijkt uit onze analyse.”
Bron:
1 op de 9 ouders met minderjarige kinderen is laaggeletterd | Stichting Lezen en Schrijven

Hierover heeft de SP enkele vragen:

            1. Om hoeveel ouders gaat het in Helmond? Heeft het college hier inzicht in?

2. Is er voor ouders gemakkelijk informatie te vinden op www.helmond.nl?
(wijzelf konden op helmond.nl niets vinden.)

3. Is het college het met de SP eens dat informatie over het vergoten van geletterdheid makkelijk gevonden moet kunnen worden op onze gemeentelijke website? Zo ja, hoe wil het college de informatie beschikbaar maken?
4. De website
www.gemeentehelmond.nl is niet van onze gemeente. Mensen uit de cursus, digitale vaardigheden bij Senzer, kwamen op deze website uit. Is het college het eens dat we dit domein moeten claimen zodat automatisch doorgelinkt wordt naar www.helmond.nl?
Veel deelnemers gaven aan dat meer mensen hier naar zochten in hun eigen omgeving.

5. De term laaggeletterdheid klink wat negatief, maar pakt het onderwerp wel goed samen. Is het college het met ons eens om met mensen om wie het gaat te spreken over “het vergroten en versterken van je geletterdheid”?
(Raadslid Dirk van Dam heeft hier bij Stichting Lezen en Schrijven ook al aandacht voor gevraagd zie:
https://www.linkedin.com/posts/dirk-van-dam-85608721b_laaggeletterdheid-lezenenschrijven-basisvaardigheden-activity-7030124889202139136-twRb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop.

Namens de SP fractie,
Dirk van Dam

Raadslid SP Helmond

Zie ook het artikel in het Eindhovens Dagblad: https://t.co/lmt4DsKhpt

Reactie toevoegen

U bent hier