h

Ontmoet onze vrijwilligers: Norbert

16 oktober 2023

Ontmoet onze vrijwilligers: Norbert

Foto: Jade de Mol

‘In het Nieuwe Testament en de psalmen wordt heel duidelijk verteld dat geld de mens moet dienen, en niet omgekeerd.'  -Norbert

Wie ben je?
Als je vraagt wie ik ben, dan kun je veel zeggen. Ik heb van alles gedaan, maar ben nu met pensioen. Ik heb geneeskunde, filosofie en theologie gestudeerd.  Nu heb ik gemerkt dat het voor mensen opmerkelijk is dat ik priester ben. Op zich maakt het voor de SP niet uit of je timmerman, buschauffeur of priester bent. Toch moet ik zeggen dat priester zijn me sterker maakt in mijn overtuiging voor het socialisme.

Waarom zet je je in voor SP Helmond?
De gedachten zoals geformuleerd in het beginselprogramma ‘Heel de Mens’ vormen de basis voor een fatsoenlijke samenleving, waar ieder mens een gelijkwaardige kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Maar het blijft niet bij gedachten. De SP is een actieve partij die niet alleen denkt maar juist ook doet, en daarom zet ik me er graag voor in.

Ik erger me aan de neoliberale politiek. In de vorige eeuw stemde ik nog op GroenLinks, maar dat is duidelijk geen serieuze linkse partij. Juist als gelovig christen herken ik me het meest in de SP. De SP geeft invulling aan recht en gerechtigheid, wil recht doen aan armen en vreemdelingen, zoals het Oude Testament verkondigt. In het Nieuwe Testament en de psalmen wordt heel duidelijk verteld dat geld de mens moet dienen, en niet omgekeerd. Socialisme in de economie is belangrijk. In strikte zin ben ik geen marxist, maar Marx zegt zeer belangrijke dingen over de rol van geld en het belang van de arbeid. Bovendien zie ik veel goeds in het werk van Rosa Luxemburg, zoals haar boek over de Kerk en het Socialisme, dat zij in 1905 publiceerde.

Wat doe je voor SP Helmond?
Tribunes bezorgen; flyeren; deur voor deur folders bezorgen in verkiezingstijd; en langs de deuren de buurt in gaan, zoals in de Leonardusbuurt vóór de verbetering van de woningen en tégen de vrije markt verloedering.

Wat vind je het leukst om te doen voor SP Helmond?
De buurt in gaan vind ik het leukste werk, behalve als het in een hoog flatgebouw is, want ik heb hoogtevrees.

Norbert is een van de leden van SP Helmond die zich inzet voor onze club. Deze vrijwilligers doen belangrijk werk en zorgen ervoor dat de SP in Helmond op de kaart staat. Zonder hun inzet zou de boel niet blijven draaien. Wil je ook graag je steentje bijdragen neem contact op met onze voorzitter via Helmond@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier