h
Raadsverkiezingen 2022-2026 Hoofdpagina

Wat vindt de SP in Helmond belangrijk? In 10 punten eenvoudig uitgelegd

  • Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn het belangrijkste voor de SP. Helmond maken we met alle mensen samen. Hierin moet ook rekening worden gehouden met alle mensen.
  • Iedereen moet in Helmond prettig kunnen wonen, werken en leven. Toch zijn de verschillen in Helmond groot. In de armste wijken leven mensen ongeveer 7 jaar korter. Zo’n verschil tussen arm en rijk mag er niet zijn en dat moet veranderen.
  • Heel veel kinderen in Helmond komen uit een arm gezin. In een rijk land als Nederland moet dit niet kunnen. Hulp voor arme inwoners en inwoners met schulden vinden wij erg belangrijk. Mensen met problemen verdienen hulp, geen tik op de vingers.
  • We zorgen voor elkaar. Iedereen die zorg nodig heeft is anders. Daarom moet naar iedereens situatie gekeken worden en hier passende hulp bij aangeboden worden zonder gedoe. Als mensen zorg nodig hebben, het maakt niet uit wat voor zorg, hebben die mensen het meteen nodig, niet pas over 6 maanden. Daarom zeggen wij nee tegen wachtlijsten.
  • Iedereen moet een eerlijk leven kunnen hebben. Eerlijk werk verdient een eerlijk loon. Mensen zonder werk moeten geholpen worden naar wat zij nodig hebben. Iets wat past bij wat zij nodig hebben.
  • Iedereen moet een huis hebben. Daarom moeten er meer goedkope huurwoningen komen en willen wij de huurprijzen niet omhoog laten gaan.
  • De stad moet groener. Onze wereld verandert en daar moet iets mee gebeuren. Wij staan voor meer Groen. Zodat regenwater beter weg kan, het koeler wordt in de stad en de stad groener wordt. Is ook beter voor dieren.
  • We moeten steeds meer groene stroom gebruiken. Dit is vaak duur en niet iedereen kan dit. Wij willen dat mensen hierin ondersteund worden zodat Iedereen groen kan wonen en minder stroom nodig heeft.
  • Iedereen telt mee, geen uitzonderingen. Wij bestrijden racisme en discriminatie overal. Iedereen doet er toe. Mensen met een handicap, andere achtergrond, ongeacht je identiteit. Helmond is voor Iedereen.
  • Om het centrum fijn voor iedereen te houden is het belangrijk dat er goede fietsenstallingen zijn, veilige fietspaden en betrouwbaar openbaar vervoer. Hierdoor kan iedereen naar de stad en ben je niet afhankelijk van een auto.

U bent hier