h

Referendum grondwet: geen plakborden in Helmond

Het Helmondse college van B en W wil geen plakborden plaatsen voor het referendum over de Europese grondwet. Een motie van de SP-fractie om dat wel te doen werd afgewezen door een meerderheid van de raad.

De motie van de SP-fractie luidde als volgt.

De gemeenteraad van Helmond in vergadering bijeen op 3 mei 2005 overwegende dat

- op 1 juni het referendum over de Europese grondwet plaats vindt

- dat dit een unieke gebeurtenis is omdat Nederlanders voor het eerst in de geschiedenis kunnen stemmen over de koers van Europa

- dat uitgebreid campagne wordt gevoerd door voor- en tegenstanders, dat daartoe door de regering ook wordt opgeroepen in het kader van de publieke meningsvorming

- dat niet valt in te zien waarom Helmond zich daaraan zou onttrekken

spreekt als zijn mening uit dat de gemeente evengoed als bij andere verkiezingen verkiezingsborden in de stad plaatst.

Maar de motie werd afgewezen door een meerderheid van de raad bestaande uit CDA, PvdA, VVD, D66 en GroenLinks, allemaal voorstanders van de grondwet. Toeval?

SP-fractievoorzitter Ger Klaus: "Ze lijken niet erg enthousisiast om campagne te voeren vóór de grondwet. Wat zegt dat?"

12 mei 2005

U bent hier