h

SP gaat versterkt de oppositie in

Ruim duizend Helmonders méér hebben op de SP gestemd. Dat levert de partij een extra zetel op: van 3 naar 4 raadszetels. De SP gaat nu versterkt de oppositie in.

Grote winnaar PvdA (van 5 naar 9 zetels) is meteen na de verkiezingen gestart met gesprekken met de politieke partijen over een nieuw college van B en W. De inhoudelijke verschillen met de SP bleken te groot: er is geen overeenstemming over grote projecten, in het bijzonder het centrumplan.

SP-lijsttrekker Erik de Vries: "Het centrumplan speelde een belangrijke rol in onze campagne en in ons raadswerk in de afgelopen jaren. Wij hebben het steeds afgewezen. Dat komt onder meer vanwege de financiering: het centrumplan wordt betaald door elders geld weg te halen zoals bij gehandicaptenvoorzieningen en onderwijshuisvesting. Dat konden en kunnen wij niet accepteren, wij vinden dit een verkeerde keuze."

Andere belangrijke punten voor de SP zijn sociale woningbouw en armoedebeleid. Helmond telt bijna 6000 werklozen, ruim 5000 WAO'ers en ongeveer 10.000 65-plussers. Velen moeten het met een karig inkomen stellen, maar vallen vaak buiten de boot bij het armoedebeleid omdat hun inkomen net een paar centen te hoog is. De SP wil daarom een ruimhartiger armoedebeleid.

Het aantal huishoudens dat een betaalbare woning zoekt in Helmond blijft hoog: ruim boven de 5.000. Logisch, want de afgelopen jaren is vooral vrij baan gegeven aan dure koopwoningen gebouwd door projectontwikkelaars. Heel veel woningzoekenden kunnen dat niet betalen. Daarom is volgens de SP een stevige bijstelling van het beleid richting méér sociale woningbouw hard nodig.

Weer andere kwesties zijn de Atlant Groep (de sociale werkplaats waarvan het sociaal karakter zwaar onder druk staat) en de plannen met recreatieplas Berkendonk.

Erik de Vries: "Wij hebben een pittig verlanglijstje. Ja, ook als het om het centrumplan gaat. Maar dat is volgens ons nodig om middelen vrij te maken voor een beter sociaal beleid. Natuurlijk worden er compromissen gesloten, maar het moet wel in onze richting opschuiven, dat kunnen we niet loslaten. We moeten nu vaststellen dat andere partijen zo'n koerswijziging een brug te ver vinden."

16 maart 2006

U bent hier