h

SP VOOR HET EERST IN PROVINCIEBESTUUR

De SP komt voor het eerst in het provinciebestuur. Brabant heeft de primeur. Dat is niet toevallig. Van alle provincies is de SP het sterkst in Brabant.

De onderhandelaars van de SP zijn het eens geworden met VVD en CDA over de vorming van een nieuw provinciebestuur. De statenfractie van de SP stemde unaniem in met het bereikte bestuursakkoord.

Sinds 1974 wordt Noord- Brabant bestuurd door een coalitie van VVD, CDA en PvdA. Nu neemt de SP de plek van de PvdA in. Nieuwkomer PVV blijft buiten het nieuwe provinciebestuur. Het aantal gedeputeerden gaat van zes naar vijf. VVD (12 statenleden) en CDA (10 statenleden) leveren ieder twee gedeputeerden, de SP (8 statenleden) één. De SP-plek in het College van Gedeputeerde Staten wordt ingenomen door Jules Iding, tot vorig jaar wethouder en loco-burgemeester van Oss.

Politieke situatie in Brabant

Brabant telt 55 statenzetels. Om slagvaardig te kunnen besturen moet Gedeputeerde Staten (het provinciebestuur) kunnen vertrouwen op de steun van de meerderheid. Dat is tenminste 28 zetels.

SP, PvdA en GroenLinks behaalden samen 18 zetels. Onvoldoende voor een meerderheid. Ook als D66 (5 zetels) en de Partij voor de Dieren (1 zetel) worden meegeteld is er nog steeds geen linkse meerderheid. VVD en CDA daarentegen hebben 22 zetels en daarom een sterke positie. Nog 6 zetels zijn nodig voor een meerderheid. Getalsmatig komen daarvoor drie partijen in aanmerking: PvdA (7 zetels), PVV (8 zetels) of SP (8 zetels).

Onder deze omstandigheden, en na het bereiken van overeenstemming met de onderhandelaars van VVD en CDA, besloot de SP om toe te treden tot het provinciebestuur. Ossenaar Jules Iding wordt de eerste SP-gedeputeerde. Hij verklaarde: “De fabel dat de SP geen verantwoordelijkheid wil nemen moet de wereld uit.”

Uit: SPeerpunten, de Helmondse bijlage bij de Tribune

persbericht (pdf-bestand)

bestuursakkoord (pdf-bestand)

15 april 2011

U bent hier