h

‘Wij knokken tegen sociale afbraak’

‘Ik houd niet van onrecht’, verklaart Erik de Vries zijn keuze voor de SP. De geboren en getogen Helmonder is medewerker van de SP in de Tweede Kamer en voert voor de derde keer de SP-lijst aan bij de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond.
 
 
››De Vries bespeurt veel onzekerheid in de stad.

‘De werkloosheid in Helmond is erg hoog, stukken hoger dan het landelijk gemiddelde. Veel mensen die nog wel werk hebben, vrezen voor hun baan. Ik zie het om me heen. De regering heeft onheilspellende plannen met de uitkeringen. Op belangrijke voorzieningen zoals de thuiszorg wil de heersende politiek zwaar bezuinigen. Daarnaast worden de AWBZ en de jeugdzorg bij de gemeente over de schutting gekieperd zonder er voldoende geld bij te doen. Dat allemaal bij elkaar veroorzaakt veel onzekerheid. Dat knaagt aan mensen.’

››Is dat niet onvermijdelijk? Er moet toch bezuinigd worden?

‘Nee, het is niet onvermijdelijk! En het is ook niet nodig. Het heeft te maken met politieke keuzen die gemaakt worden. Er kunnen ook andere, betere keuzen worden gemaakt.’

››Maar dan heb je het over het landelijk beleid. Kan de gemeente ook verschil maken?

‘Als SP knokken wij tegen sociale afbraak. Dat doen wij landelijk én lokaal. Wat dat betreft zijn wij één partij: 100% sociaal. Natuurlijk speelt het landelijk beleid een grote rol, maar ook de gemeente kan verschil maken.’

››Hoe dan?

‘Toen het gemeentebestuur de filialen van de bibliotheek wilde sluiten om te bezuinigen, zijn we samen met anderen een handtekeningenactie begonnen. Helaas: toen er gestemd moest worden lapte de meerderheid van de gemeenteraad de tienduizend opgehaalde handtekeningen aan de laars. Een trieste zaak. Wat je wegbezuinigt komt niet zomaar terug. Maar het had anders kunnen gaan. Zo is bijvoorbeeld de voorgenomen bezuiniging op het leerlingenvervoer wel van tafel gegaan. En de bezuinigingen op de wijkhuizen zijn afgezwakt. Dit zijn allemaal voorbeelden van lokaal beleid waar de gemeente een verschil kan maken. Soms win je, soms niet, maar knokken blijft nodig. Mensen die actief zijn in de buurt of in de ondernemingsraad en bij de vakbond snappen dat maar al te goed. De gemeente zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen.’

››De gemeente is te vaak klakkeloos doorgeefluik
van landelijke bezuinigingen?

‘Ja, dat verwijt maken wij in ons verkiezingsprogramma. Een voorbeeld: in Helmond zijn meer dan tweeduizend mensen - vooral ouderen - aangewezen op de thuiszorg. Dat is een onderwerp waar wij ons al lang druk over maken. Als je ziet wat de plannen van de regering zijn met de thuiszorg, dan slaat je de schrik om het hart. Terwijl thuiszorg juist een groot goed is. Het is een vorm van solidariteit die door de regering wordt afgebroken.

De gemeente gaat daar veel te veel in mee terwijl ze juist een fel protest zou moeten laten horen! Hetzelfde geldt voor de uitkeringen. Helmond kent een hoge werkloosheid. Als je pech hebt kom je vroeg of laat in de bijstand. Dan ben je zo’n beetje vogelvrij als het aan de regering ligt, naast dat je ook nog in de armoede zit. Zo’n tegenslag kan iedereen overkomen. Wij vinden dan ook dat de gemeente alles uit de kast moet halen voor de minima. Laten we het een beetje sociaal houden in Helmond!’

››De vorige keer gingen veel Helmonders niet naar de stembus. Wat zeg je tegen de thuisblijvers?

‘Het heeft met vertrouwen te maken. En zoals het spreekwoord zegt: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We hebben die vervelende zaak gehad met declaraties van een wethouder die aan het licht kwamen
nadat een voorstel van ons was aangenomen om de declaraties van het college voortaan openbaar te maken. Zo’n affaire is natuurlijk heel slecht voor het vertrouwen. Hoe win je het vertrouwen terug? Door goed beleid, openheid en geen achterkamertjesgedoe! Om terug te komen op jouw vraag: Ik zeg thuisblijven helpt niet, SP stemmen wel!”

Uit: verkiezingskrant (pdf-bestand)

U bent hier